Ny søgning
Region
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annonce

Aktuelle skole- og lærerjob i København

Skolen ved Sørne søger én tysk- og kulturfagslærer til udskolingen og én dansklærer til indskolingen


KOM og arbejd med os på Skolen ved Søerne! Vi søger én tysk- og kulturfagslærer til udskolingen og én dansklærer til indskolingen.

Er du nyuddannet lærer med liniefag i eller lærer med erfaring indenfor tysk og kulturfagene i udskolingen eller dansk og musik på 0. – 5. årgang, så har vi 2 ledige stillinger. Stillingen i udskolingen er et tidsbegrænset barselsvikariat med mulighed for forlængelse. Stillingen i indskolingen er en fast stilling.  Vi søger lærere, der brænder for at undervise børn og som gerne vil være med til at udvikle og sparre med kollegaerne. Du vil være med til at gøre en god skole endnu bedre.

Børne- og voksensyn: ”Børn gør det godt, hvis de kan”   

På Skolen ved Søerne stå vi på dette grundprincip og børnesyn fra psykolog Ross W. Greenes tilgang til arbejdet med børn, der udfordrer os. På samme måde er det et vigtigt afsæt for PLC og vejlederne på skolen, at ”voksne gør det godt, hvis de kan”. 

Stillingerne er to faste stillinger og et årsvikariat med mulighed for forlængelse med ansættelse per 1. august 2024. Undervisningen vil primært være i indskolingen (1.-5. årgang). Vi arbejder med årgangsteam på skolen og er godt i gang med en god proces, hvor vi udvikler på vores teamsamarbejde. Alle lærere tilknyttes et årgangsteam. Der er et loft på 26 undervisningslektioner for lærere samt lav gennemsnitlig klassekvotient på Frederiksberg. For begge stillinger vil du som udgangspunkt have 26 lektioner. 

For tysk og kultur fags stillingen ønsker vi udover tysk følgende fag: Samfundsfag, Kristendom og Historie. Derudvoer vil det være et plus, hvis du derudover kan undervise i Idræt (Svømning) og/eller Håndværk og Design. 

Dansk-stillingen er på 5. årgang, hvor du udover Dansk og Musik også meget gerne må være interesseret i at stå for Morgensang en gang ugentligt. Skolen har fast morgensang tirsdag, onsdag og torsdag i indskolingen. 

Skolen ved Søerne åbnede for 20 år siden og har ca. 650 elever fra 0.-9. klasse, 47 lærere og 30 pædagoger i hhv. SFO og klub. Skolen er matrikel opdelt i en indskoling for 0.-5. årgang og en udskoling for 6.-9. årgang med et tæt samarbejde på tværs af matriklerne. Både Dansk- og Matematiklærerne samarbejder på tværs af klassetrin og har faste fagteammøder, hvor der planlægges, evalueres og drøftes dansk/matematikundervisning. Frederiksberg Kommune har i dette og næste skoleår fokus på STEM-fagene, som et fælles indsatsområde. For næste skoleår har vi udover faste team-, afdelings- og personalemøder indlagt mødebånd til fælles forberedelse for alle.

0. – 5. klassetrin har undervisning i indskolingsafdelingen på Niels Ebbesens Vej. Lærere og pædagoger i indskolingen varetager undervisning og aktiviteter for skolens yngste elever – og er organiseret i årgangsteam. Der er et godt og tæt samarbejde mellem SFO’ens og Klubbens pædagoger og skolens lærere med bl.a. faste årgangsteammøder ugentligt. 

Skolen har en god og professionel personalegruppe med mange forskellige faglige kompetencer, og et rigtig godt socialt fællesskab. Som medarbejder på Skolen ved Søerne får du godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor du selv tilrettelægger en del af din arbejdstid, der går ud over undervisningen, teammøder, faglig sparring og faste møder. Du får din egen arbejdsplads på skolen samt pc. På Skolen ved Søerne sender vi kun få elever videre til specialskoler o. lign. Derfor har vi mange elever med specielle undervisningsbehov, og vi har lærere og pædagoger, der har brug for vejledning i tilrettelæggelse af særlige specialpædagogiske forløb i både undervisning og fritid, der fremmer inkluderende praksis. Vi er en ambitiøs skole, der har høje forventninger til alle vores elever.

Udfoldelse af Børnesynet

Vi arbejder ud fra en Low Arousal tilgang, hvor vi, de voksne, har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal-tilgangens grundtanke ligger tæt op ad Ross Greenes sætning: ”Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det”. Man bør derfor ikke lægge ansvaret for konflikter og problemadfærd over på barnet. Hvis barnet en gang har mistet kontrollen over sig selv, er det den professionelles ansvar at udarbejde en pædagogisk plan, der minimerer risikoen for, at det sker igen.

 Vi forventer, at du:

 Har pædagogisk og didaktisk erfaring med samarbejde og sparring   

  • Er god til at finde muligheder 
  • Er åben overfor pædagogisk nytænkning
  • Kan anvende forskellige pædagogiske strategier
  • Er dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • Kan arbejde selvstændigt 
  • Er dygtig til at samarbejde

Vi har i et tæt samarbejde mellem personale og forældre udarbejdet et pædagogisk grundlag samt et værdigrundlag, som danner baggrund for vores skole, SFO og klubvirksomhed. Information om skolen, skolens pædagogiske grundlag og guideline for inkluderende praksis kan læses på vores hjemmeside: skolenvedsoerne (aula.dk)

-----------------------------------

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om ny løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at inden ansættelse kan finde sted, skal der indhentes en §36 straffeattest (børneattest) samt en almindelig §11 straffeattest.

Ansøgningsfristen er søndag den 4. august 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 12. august 2024.

Frederiksberg kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Læs mere om Frederiksberg Kommune på www.frederiksberg.dk🕑 Fuld tid  |  Frederiksberg  |  2024-08-04 09:35:00

Ansøg her


Del i dit netværk
Virksomhed
Frederiksberg Kommune
Arbejdssted
Niels Ebbesens Vej 10,
1911 Frederiksberg
Kviknummer
LJA-1580
Fag
Dansk,Tysk og Fransk,Lærer,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
04-08-2024 09:35Retur til søgning

Annonce

Virksomhed
Frederiksberg Kommune
Arbejdssted
Niels Ebbesens Vej 10,
1911 Frederiksberg
Kviknummer
LJA-1580
Fag
Dansk,Tysk og Fransk,Lærer,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
04-08-2024 09:35