Ny søgning
Region
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annonce

Aktuelle skole- og lærerjob i København

Matematik- og læsevejleder søges


KOM og arbejd med os på Skolen ved Søerne! Vi søger én matematikvejleder og én læsevejleder til indskoling og mellemtrin.

Er du lærer med erfaring indenfor matematikvejledning eller læsevejledning på 0. – 5. årgang, så har vi 2 ledige stillinger. Vi søger lærere, der brænder for at undervise børn og vejlede kollegaer og som gerne vil være med til at udvikle og sparre med kollegaerne. Du vil være med til at gøre en god skole endnu bedre.

Børne- og voksensyn: ”Børn gør det godt, når de kan”   

På Skolen ved Søerne stå vi på dette grundprincip og børnesyn fra psykolog Ross W. Greenes tilgang til arbejdet med børn, der udfordrer os. På samme måde er det et vigtigt afsæt for PLC og vejlederne på skolen, at ”voksne gør det godt, når de kan”. 

Stillingerne er to faste stillinger. Undervisningen vil primært være i indskolingen (1.-5. årgang). Vi arbejder med årgangsteam på skolen og er godt i gang med en god proces, hvor vi udvikler på vores teamsamarbejde. Alle lærere tilknyttes et årgangsteam. Der er et loft på 26 undervisningslektioner for lærere samt lav gennemsnitlig klassekvotient på Frederiksberg. For begge vejleder-stillingen vil du have 23 lektioner, hvoraf 10 er supplerende lektioner og vejledning af kollegaer derudover.

 • Matematikvejleder stillingen er på 1. og 2. årgang udover supplerende undervisning og vejledningsdelen.
 • Danskvejleder stillingen er på 4. årgang udover supplerende undervisning og vejledningsdelen.

Skolen ved Søerne åbnede for 20 år siden og har ca. 650 elever fra 0.-9. klasse, 47 lærere og 30 pædagoger i hhv. SFO og klub. Skolen er matrikel opdelt i en indskoling for 0.-5. årgang og en udskoling for 6.-9. årgang med et tæt samarbejde på tværs af matriklerne. Både Dansk- og Matematiklærerne samarbejder på tværs af klassetrin og har faste fagteammøder, hvor der planlægges, evalueres og drøftes dansk/matematikundervisning. Frederiksberg Kommune har i dette og næste skoleår fokus på STEM-fagene, som et fælles indsatsområde. For næste skoleår har vi udover faste team-, afdelings- og personalemøder indlagt mødebånd til fælles forberedelse for alle.

0. – 5. klassetrin har undervisning i indskolingsafdelingen på Niels Ebbesensej. Lærere og pædagoger i indskolingen varetager undervisning og aktiviteter for skolens yngste elever – og er organiseret i årgangsteam. Der er et godt og tæt samarbejde mellem SFO’ens og Klubbens pædagoger og skolens lærere med bl.a. faste årgangsteammøder ugentligt. 

Skolen har en god og professionel personalegruppe med mange forskellige faglige kompetencer, og et rigtig godt socialt fællesskab. Som medarbejder på Skolen ved Søerne får du godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor du selv tilrettelægger en del af din arbejdstid, der går ud over undervisningen, teammøder, faglig sparring og faste møder. Du får din egen arbejdsplads på skolen samt pc. På Skolen ved Søerne sender vi kun få elever videre til specialskoler o. lign. Derfor har vi mange elever med specielle undervisningsbehov, og vi har lærere og pædagoger, der har brug for vejledning i tilrettelæggelse af særlige specialpædagogiske forløb i både undervisning og fritid, der fremmer inkluderende praksis. Vi er en ambitiøs skole, der har høje forventninger til alle vores elever.

Udfoldelse af Børnesynet

Vi arbejder ud fra en Low Arousal tilgang, hvor vi, de voksne, har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal-tilgangens grundtanke ligger tæt op ad Ross Greenes sætning: ”Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det”. Man bør derfor ikke lægge ansvaret for konflikter og problemadfærd over på barnet. Hvis barnet en gang har mistet kontrollen over sig selv, er det den professionelles ansvar at udarbejde en pædagogisk plan, der minimerer risikoen for, at det sker igen.

 Vi forventer, at du:

 Har pædagogisk og didaktisk erfaring med samarbejde og sparring i almenklasserne   

 • Er god til at finde muligheder 
 • Er åben overfor pædagogisk nytænkning
 • Kan anvende forskellige pædagogiske strategier
 • Er dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Kan arbejde selvstændigt 
 • Er dygtig til at samarbejde med relevante team

PLC

Du kommer som vejleder til at blive tilknyttet skolens PLC-team, hvor vi systematisk arbejder med forebyggelse og indsatser for alle årgange, klasser og børn på skolen. Du kommer som vejleder til at støde på opgaver:  

 • Igangsættelse af samarbejde med lærere og pædagoger – initiativer der skal styrke dialogen om undervisningen og elevernes læring.  
 • At være i systematisk dialog om undervisning og læring fx via observationer, teammøder, klassekonferencer, teammøder, co-teaching, aktionslæringsforløb mv. 
 • At følge op på prioriterede indsatser ude i klasserne.  
 • At forholde sig undersøgende og løsningsorienteret til lærere og pædagogers konkrete arbejde.  
 • At være en aktiv pædagogisk (med)ledelse på gulvet i klassen/teamet, der bidrager til at udvikle den konkrete praksis i undervisningen gennem konstruktiv feedback. 
 • At bidrager til strategiske blikke på skolens udviklingsprocesser
 • Vejlede og støtte nyuddannede lærere
 • Bistå ved udarbejdelse af handleplaner
 • Deltagelse i årgangskonferencer
 • Tæt samarbejde med skolens AKT-team, PLC, PPR og ledelse
 • Deltagelse i forældresamarbejde og møder med forældre
 • Vejlede i alle forhold omkring afgangsprøverne
 • Testning af klasser og enkelte elever 
 • Opfølgning af testresultater og udarbejdelse af handleplaner 

Vi har i et tæt samarbejde mellem personale og forældre udarbejdet et pædagogisk grundlag samt et værdigrundlag, som danner baggrund for vores skole, SFO og klubvirksomhed. Information om skolen, skolens pædagogiske grundlag og guideline for inkluderende praksis kan læses på vores hjemmeside: skolenvedsoerne.(aula.dk)

-----------------------------------

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om ny løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at inden ansættelse kan finde sted, skal der indhentes en §36 straffeattest (børneattest) samt en almindelig §11 straffeattest.

Ansøgningsfristen er søndag den 4. august 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 8. august 2024.

 

Frederiksberg kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Læs mere om Frederiksberg Kommune på www.frederiksberg.dk Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.🕑 Fuld tid  |  Frederiksberg  |  2024-08-08 15:15:00

Ansøg her


Del i dit netværk
Virksomhed
Frederiksberg Kommune
Arbejdssted
Niels Ebbesens Vej 10,
1911 Frederiksberg
Kviknummer
LJA-1570
Fag
Matematik,Uddannelsesvejledning,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
08-08-2024 15:15Retur til søgning

Annonce

Virksomhed
Frederiksberg Kommune
Arbejdssted
Niels Ebbesens Vej 10,
1911 Frederiksberg
Kviknummer
LJA-1570
Fag
Matematik,Uddannelsesvejledning,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
08-08-2024 15:15