Ny søgning
Region
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Lærer til Inklusionscenteret på Hvidebækskolen


Om jobbet

Vil du være en del af vores fantastiske inklusionscenter på Hvidebækskolen, - så er muligheden der nu.

Vi søger to uddannede lærere, som vil være med til at skabe trivsel og faglig udvikling for vores skønne elever i inklusionscenteret. Vi har behov for lærere som - sammen med afdelingens øvrige lærere og pædagoger – drives af at gøre en forskel for børn med særlige behov. Lærere som tror på at alle kan lykkes.

Om inklusionscenteret:

Inklusionscenteret – i daglig tale IC - er et specialpædagogisk undervisningstilbud (jf. folkeskolelovens §20 stk. 2) placereret på Hvidebækskolen, som er en almen folkeskole i Jerslev, Kalundborg. Eleverne er visiteret til tilbuddet grundet adfærds-, indlærings- og sociale problematikker. Størstedelen af eleverne er karakteriseret ved et lavt kognitivt funktionsniveau, eksekutive vanskeligheder, vanskeligheder knyttet til ADHD, autismespektrumforstyrrelse eller andre udviklingsforstyrrelser. Mange af eleverne har desuden fagfaglige problematikker - herunder bl.a. blandede udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder og dyslektiske vanskeligheder.

Afdelingen vokser og IC har nu 39 elever visiteret fra 0.kl - 9.kl. hvorfor eleverne nu er fordelt i fem grupper, kaldet ICA1 (0.-3), ICA2 (3.-5.kl), ICB (6.-7.kl.), ICC (7.-8.kl) og ICD (9.kl).

Vores elever profiterer ikke af undervisning i en større elevgruppe, men skønnes at kunne lære i et struktureret, mindre og overskueligt miljø. Dette miljø vil vi gerne inviterer dig ind i.

Vores vision er med udgangspunkt i de enkelte elever og fællesskabet, at skabe et motiverende læringsmiljø, der giver eleverne mulighed for at lære så meget, som de kan, så de kan blive livsduelige og aktive deltagere i samfundet. Tiden i inklusionscenteret skal generelt hjælpe eleverne til at få det bedst mulige afsæt til et godt liv efter grundskolen.

Undervisningen og fastsættelse af mål for klassens elever foregå i tæt samarbejde med resten af klasseteamet. Der er altid minimum to personaleressourcer til stede i klassen, som i fællesskab har ansvaret for at skabe de bedste rammer for både faglig læring og personlig udvikling. 

Det betragtes som særligt vigtigt, at man som medarbejder i inklusionscenteret har et grundlæggende anerkendende og inkluderende børnesyn, har et positivt mindset og kan fungere som kulturbærer for det værdigrundlag, der er i inklusionscenteret. Et værdigrundlag der har sine rødder i tilstedeværelse, deltagelse, læring og dannelse.

Arbejdsområde:

Vi kan tilbyde: 

 • En 37 timers stilling på Hvidebækskolens inklusionscenter.
 • Timer i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling alt efter dine kompetencer.
 • En lærerstilling hvor du aldrig står alene.
 • En spændende og udfordrende hverdag, hvor anerkendelse, tydelighed og målstyret undervisning skaber rammen for elevernes faglige og personlige udvikling.
 • En dagligdag med fokus på den positive udvikling i fællesskabet og hos den enkelte elev.
 • Børn der har brug for en tydelig og struktureret hverdag, med guidning af tydelige og anerkendende voksne.
 • Kollegial sparring, humor og ambitiøse kollegaer, som vil deres kerneopgave.
 • En afdeling der vægter kerneopgaven højt og som ønsker at skabe de bedste rammer og udviklingsmuligheder for afdelingens elever.
 • En skole som er i udvikling og som tør at prøve nye ting af – vi siger stort set aldrig nej.

Din profil

Dine kvalifikationer er nogle af nedenstående:

 • Du er uddannet lærer med enten et humanistisk eller et naturfagligt fundament.
 • Du har evt. linjefag i dansk, engelsk eller matematik – måske har du også noget praktiskfagligt.
 • Du er en god, loyal og mødestabil kollega.
 • Du har et højt fagligt niveau og tør være nysgerrig både alene og sammen med kollegaer.
 • Du forstår at anvende klasserumsledelse til gavn for både den enkelte og fællesskabet.
 • Du kan arbejde målrettet med det relationelle arbejde i de klasser, hvor du underviser.
 • Du ser teamsamarbejde med dine kolleger som fundamentet for meget af dit arbejde og ser det tætte kollegiale fællesskab som en force.
 • Du tør bede om hjælp hos kollegaer og ledelse, hvis der er noget der udfordrer.
 • Du brænder for at arbejde med børn med særlige behov og forudsætninger.

Hvis du vil vide mere

Yderligere information, ønske om besøg eller spørgsmål kan rettes til:         

Viceskoleleder og Inklusionscenterleder Line Mie Hjorth Christensen

E-mail: lmho@kalundborg.dk

Tlf.: 40 24 73 61

Ansøgning

Ansættelse snarest muligt – senest 1. august 2024

Ansøgningsfrist: 21.april 2024

Samtaler forventes afholdt: 23. april 2024

 

Om os

I Kalundborg Kommune er vi optaget af, at vores borgere, virksomheder, foreninger og institutioner får den bedst tænkelige service. Det kan vi kun levere hvis vi har dygtige og motiverede medarbejdere. Derfor er vi dedikeret til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og sikre en dynamisk og fleksibel arbejdsplads.

Hos os er medarbejderne med til at gøre en forskel hver dag, sammen med ca. 3500 kollegaer.  Kalundborg Kommune er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur – og er samtidig hjemsted for en række af de industrier der bidrager mest til den danske økonomi – med vægt på biotech- og energiproduktion.
Der bor cirka 49.000 mennesker i Kalundborg Kommune, som også er hjemsted for flere og flere uddannelser, der er med til at understøtte udviklingen i kommunen.

Du kan læse mere om Kalundborg Kommune som arbejdsplads Vores medarbejdere (kalundborg.dk), finde generelle oplysninger om Kalundborg Kommune (Flyt til Kalundborg) eller lytte til vores podcast-serie Karriere på Kalundborgsk Podcast (kalundborg.dk)

 Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

----------

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansatte som i deres ansættelse har adgang til personfølsomme oplysninger, skal have privat MitID, fordi de skal identificere sig med deres private MitID Dette for at efterleve den skærpede lovgivning og derved sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder, herunder Kalundborg kommune, behandler personfølsomme oplysninger sikkert.🕑 Fuldtid  |  Jerslev Sj  |  2024-04-21 12:40:00

Ansøg her


Del i dit netværk
Virksomhed
Kalundborg kommune
Arbejdssted
Skolevej 1,
4490 Jerslev Sj
Kviknummer
LJA-1146
Fag
Dansk,Engelsk,Matematik,Naturfag,Lærer,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
21-04-2024 12:40Retur til søgning

Virksomhed
Kalundborg kommune
Arbejdssted
Skolevej 1,
4490 Jerslev Sj
Kviknummer
LJA-1146
Fag
Dansk,Engelsk,Matematik,Naturfag,Lærer,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
21-04-2024 12:40