Del
Gem annonce

Udviklingsorienteret faglig leder til Gruppeordning

Grønnemose skole

Gladsaxe, Storkøbenhavn

Indrykket
18-05-2020
Kontakt
Grønnemose skole
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg
Tlf
3957 3220
Kontakt
Irene Holmquist
Tlf
27280931
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
18-05-2020
Udløber
02-06-2020
Kviknummer
LJA-80291617
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Grønnemose Skole søger udviklingsorienteret faglig leder til vores Gruppeordning for børn og unge primært i autismespektret

Grønnemose Skole ligger i Gladsaxe Kommune og danner daglig ramme om 830 elever og 120 dygtige og engagerede medarbejdere. Skolen er 3-4 sporet og består af fire afdelinger.

Du får det daglige personaleansvar for det pædagogiske personale i gruppeordningen, hvor der pt er indskrevet 53 elever fra 0. - 9. klassetrin. Eleverne er fra såvel Gladsaxe som an- dre kommuner.

Vores gruppeordning er for børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt andre se- kundære udviklingsmæssige udfordringer herunder ADHD og Angst. Det stiller krav til det pædagogiske personale i forhold til løbende kompetenceudvikling, således at ny viden og nye metoder kan bringes i spil på tværs af teams i arbejdet med at udvikle bedst mulig praksis for hvert enkelt elev i gruppen.

Vi søger en faglig leder, der er fagligt stærkt funderet indenfor ASF- området. Du er udvik- lingsorienteret og har lyst til at sikre, at gruppeordningen bliver kommunens kompetence- center i forhold til viden om børn og unge med ASF og andre udforinger. Vi ser gerne du har videreuddannelse indenfor det specialpædagogiske felt og du har ledelseserfaring fra lignende opgaver og helst en lederuddannelse på min. diplomniveau.

Du har gode kommunikative evner - skriftligt som mundtligt. Du er relationskompetent og lyttende, tydelig og synlig i din ledelsesstil.

Du skal stå i spidsen for en gruppeordning, der er midt i en stor udviklingsproces. Gladsaxe kommune har sat fokus på at have de bedst kvalificerede medarbejdere til gruppeordnin- gen og der er afsat ekstra midler til efteruddannelse på autismeområdet. Herudover er der fokus på at styrke og udvikle samarbejdet både internt i gruppeordningen og med vores

Eleverne er sammensat efter funktionsniveau og behov. Lærere og pædagoger er organise- ret i teams over flere klassetrin, og der arbejdes målrettet med at udvikle gode læreproces- ser, der kan styrke og udvikle det enkelte barns potentialer og motivation for læring. Vi har fokus på, at den enkelte elev gennem deres skoletid i gruppeordningen opnår så gode fag- lige og livsduelige kompetencer, som de kan. Det er derfor afgørende at du har kompeten- cer til at lede og samarbejde med personalet i forhold til at tilrettelægge læreprocesser, der imødekommer både de individuelle behov og samtidigt arbejder med udvikling af grup- pen som helhed.

samarbejdspartnere i PPR samt at sikre en tilbageslusning til almenmiljøet, når det er muligt.

Der er søgt midler til et efteruddannelsesforløb i TEACCH, som skal afvikles i det kom- mende skoleår.

Du vil, som faglig leder af gruppeordningen deltage i forløbet sammen med det pædagogi- ske personale og efterfølgende skulle sikre den videre implementering i den daglige prak- sis.

Gennem en inddragende og tillidsbaseret ledelsesstil understøtter du medarbejderne i denne udviklingsproces med sparring, anerkendelse og faglig kvalificering. Som leder ser du værdien i at være tilstede i praksis og i det hele taget at udøve ledelse tæt på.
Du bestræber dig derfor på at være tilgængelig, vægter dialog og er struktureret i tilrette- læggelsen af din hverdag.

Du vil blive del skolens ledelsesteam, som består af skoleleder og 6 faglige ledere. Alle fag- lige ledere har både afdelingsbestemte og tværgående ansvarsområder. Dine specialepæ- dagogiske kompetencer skal bringes i spil på tværs af organisationen og du skal derfor også have interesse i at indgå i udvikling af inkluderende læringsmiljøer i almen. Derudover skal du være med til at udvikle procedurer for øget inklusion mellem almen skolen og gruppe- ordningen
Vi arbejder generelt dynamisk med opgave- og kompetencefordeling i teamet og ser stor værdi i at sikre indsigt i og muligheder for sparring med hinanden i forhold til individuelle ansvarsområder.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Skoleleder Irene Holmquist på 27 28 09 31 og du er også meget velkommen til at besøge os og se gruppeordningen.

På skolens hjemmeside  kan du læse mere om vores skole.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Tiltrædelse 1. august 2020.

Ansøgningsfrist den 2. juni 2020, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FNs verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Grønnemose skole
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg
Tlf
3957 3220
Kontaktperson
Irene Holmquist
Tlf
27280931
Adresse
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
18-05-2020
Udløber
02-06-2020
Kviknummer
LJA-80291617
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed
Gem annonce