Del
Gem annonce

Skoleleder - Ejby Skole

Køge Kommune

Køge, Midtsjælland

Indrykket
19-05-2020
Kontakt
Søren Thorborg 
Tlf
20463790/24437772
Skoleafdelingen
4600 Køge
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2020
Udløber
08-06-2020
Kviknummer
LJA-80296727
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Ejby skole søger en engageret og udadvendt skoleleder, der vil være med til at fortsætte skolens gode udvikling, hvor høj faglighed, nytænkning, samt gensidig respekt og omsorg skal danne grundlag for at Ejby Skole bliver det naturlige skolevalg i skolens område.

 

Stillingens profil:

Som vores Vi søger en faglig konsulent til ansættelse på fuld tid (37 timer om ugen) med tiltrædelse pr. 1. august 2020.

Kreds Hovedstaden er den største af Dansk Sygeplejeråds kredse og varetager interesser for alle sygeplejersker på mange forskellige arbejdspladser i Region Hovedstaden. Kredsen har mere end 23.000 medlemmer.

DSR forventes inden for det kommende år at genoptage udvikling af ny vision for organisationen som helhed, som sætter nye retninger for samspillet med medlemmer og tillidsvalgte og nye pejlemærker for udviklingen i organisationen.
Vi står i DSR Kreds Hovedstaden over for et kommende generationsskifte blandt kontorets ansatte. Vi søger derfor en faglig konsulent, der vil bistå os i at understøtte den nye vision samt at viderebringe de nødvendige kompetencer fremadrettet. En gruppe erfarne og dygtige konsulenter står parat til at tage imod dig som kollega og vil medvirke til din kompetenceudvikling som faglig konsulent.

 Vores fokus er på god medlemsservice, målrettede medlemstilbud, udviklende samarbejde med de tillidsvalgte og påvirkning af de politiske rammer. Vores mål er at påvirke fremtiden for kredsens medlemmer på en professionel og effektiv måde.

Stillingen stiller høje krav til at kunne arbejde selvstændigt i forhold til de overordnede rammer. Du skal have en god fornemmelse for dit mandat samt til at kunne holde fokus i et bredt samarbejde med mange parter/interessenter og forskellige faggrupper.

 Stillingen har tre kerneområder:

 • Rådgivning, vejledning og konkret sagsbehandling for vores medlemmer

 • Udvikling og understøttelse af vores tillidsvalgte

 • Samarbejde med og understøttelse af kredsens politiske formandskab om udvikling af politiske strategiområder og konkret politisk interessevaretagelse og forhandling.


  Stillingen kræver, at du:

 • Er sygeplejerske og gerne med efteruddannelse på diplom- eller masterniveau.

 • Har et bredt kendskab til sygeplejerskers arbejdsområder samt interesse for sundhedspolitik.

 • Har erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof.  

 • Har stærke analytiske kompetencer og er god til skriftlig formidling.

 • Er helheds- og udviklingsorienteret og kan arbejde både fleksibelt og struktureret.

 • Kan skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og anerkendende måde.


  Vi tilbyder:

 • Et spændende job på en travl arbejdsplads i konstant udvikling.

 • Gode udviklingsmuligheder

 • Et godt samarbejde på tværs i kredsen og et arbejdsmiljø med høj faglig og social kapital.


  Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst for faglige konsulenter i DSR.

  Er du interesseret?
  Søg stillingen ved at bruge nedenstående link senest 2. juni 2020 kl. 10.00.
  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger via linket.

  Yderligere oplysninger:
  Vi opfordrer dig til at læse mere om stillingen på kredsens hjemmeside  
  www.dsr.dk/hovedstaden/job. Du kan også læse mere om kredsen på hjemmesiden.

  Der er nedsat et ansættelsesudvalg. Første runde af samtaler afholdes tirsdag 9. juni 2020.  Anden runde afholdes mandag d. 15. juni 2020

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Iben Frödin på mobil 5117 4904 eller teamleder Birthe Dahl på mobil 6195 6575.
  nye skoleleder arbejder du tillidsbaseret og anerkendende sammen med ledelsesteamet, skolens medarbejdere, børn, forældre og skolebestyrelse. Du er forankret i folkeskolens værdier og ønsker at være en samlende figur for byens skole.

  Du brænder for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og er forankret i forventningen om, at vi møder alle børn og unge med positive og høje forventninger. Du er gennem engagement og indlevelsesevne med til at skabe en skole, der danner en tryg ramme om dannelse af selvstændige, nysgerrige, refleksive og livsduelige børn og unge.

  Vi forventer:

 • Du har ledelseserfaring, gerne fra skoleverdenen.

 • Du tænker strategisk, handlekraftig og kan bevare et organisatorisk overblik.

 • Du har en vis økonomisk indsigt og interesse i at sikre daglig drift.

 • Du er ærlig og tro mod dig selv og dine værdier, når der skal træffes svære beslutninger. Du er en profil der mestrer i både med- og modspil i processerne.

 • Du prioriterer skolens interesser som en del af fællesskabet og udnytter det politiske råderum.

 • Du er involverende og lyttende i dit samarbejde.

 • Du går forrest og tager ansvar for en velfungerende hverdag for både elever og ansatte.

 • Du er udadvendt, imødekommende og empatisk af natur.

 • Du skaber et positivt og tillidsfuldt samarbejde med alle forældregrupper.

 • Du kan håndtere skolens inklusions- og elevindsatser i samarbejde med det øvrige lederteam, ressourceteam, inklusionsvejleder og forældre.

Vi kan tilbyde:

 • et velfungerende og tæt samarbejdende ledelsesteam.

 • en sund arbejdsplads med kompetente og positive medarbejdere.

 • en skole med gode fysiske rammer, både ude og inde.

 • et læringsmiljø i udvikling.

 • åbenhed overfor nye tiltag og ideer.

 • et godt samarbejde mellem skole SFO og ungdomsklub.

 • 370 elever med læringslyst.

 • god opbakning og konstruktivt samarbejde med skolebestyrelsen.

 • en kommune med ambitioner for Folkeskolen.

Om Ejby skole:

Vi er en velfungerende skole på 370 elever med en god teamkultur og høj professionel kapital. Vi tager ansvar for skolens inkluderende fællesskab, for både elever og personale, og arbejder energisk for at udvikle skolen sammen. Vi er en åben, anerkendende og nysgerrig skole, der løbende udvikler nye ideer og er indstillet på at lære nyt. Vi arbejder med høj faglighed og lægger også stor vægt på de musiske og kreative aktiviteter, der er med til at skabe et alsidigt blik på læring og didaktik.

Ejby Skole ligger i naturskønne omgivelser i den nordlige del af Køge Kommune. Der er forbindelse med regional bus til Borup St. og Lille Skensved St. samt lokalbus til Ølby St. og Køge St.

Køge Kommunes skolevæsen

Køge Kommunes skolevæsen består at 14 folkeskoler, 2 specialskoler og et 10. klassecenter. Vi har et godt samarbejde i skoleledergruppen, som består af erfarne og engagerede ledere. Vi arbejder både med fælles indsatser og lokaler udviklingsprojekter. I øjeblikket er alle skoler optaget af:

 • En engagerende og elevinddragende undervisning af høj kvalitet som er en forudsætning for elevernes aktive tilstedeværelse og kan modvirke passivitet og bekymrende fravær.

 • Styrkelse af det professionelle råderum, som fordrer fagligt niveau og systematiske faglige refleksioner med kolleger og ledelse.

 • Udbygning af inkluderende fællesskaber, hvilket kræver kendskab til klasseledelse, undervisnings-differentiering og relationskompetencer.

 • Styrkelse af kerneydelsen som grundlaget for professionel kapital, arbejdsglæde og faglig stolthed.

Ansættelsesproces

Ansøgningsfrist 8. juni 2020

Første samtale 15. juni 2020

Anden samtale 22. juni 2020

Ansøgere, som går videre til anden samtale, vil blive indkaldt til en test mellem første og anden samtale.

Tiltrædelse 1. august 2020

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Skolechef Søren Thorborg 2046 3790 eller pædagogisk afdelingsleder Jacob Brus Mortensen 2534 0664.

Søg stillingen via link.

Læs mere om Køge Kommunes på www.koege.dk.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

 

 


Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Kontaktperson
Søren Thorborg 
Tlf
20463790/24437772
Adresse
Skoleafdelingen
4600 Køge
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2020
Udløber
08-06-2020
Kviknummer
LJA-80296727
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed
Gem annonce