Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagogisk leder til Langagerskolen

Langagerskolen

Aarhus, Østjylland

Indrykket
11-05-2022
Kontakt
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Tlf
86 28 73 55
Kontakt
Jens Frostholm
Tlf
86 28 73 55
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-05-2022
Udløber
29-05-2022
Kviknummer
LJA-83600392
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Langagerskolen vokser og søger derfor en pædagogisk leder

 

Som pædagogisk leder skal du være med til at skabe et godt grundlag ud fra Langagerskolens pædagogiske fundament/vision for elevernes læring og trivsel, på en specialskole præget af mangfoldighed, undervisningsdifferentiering og innovation. 

 

Som pædagogisk leder skal du være en nærværende sparringspartner og varetage ledelse tæt på med fokus på faglig ledelse, i en dagligdag, hvor tingene går stærkt og kan være udfordrende, men hvor der også er et højt specialiseret og spændende fagligt miljø. Vi søger en ledelseskollega med undervisningsbaggrund og gerne ledelseserfaring, som er tydelig, driftssikker og har lyst til at arbejde helhedsorienteret på en specialskole i vækst.

 

Skolens ledelsesteam består nu af en skoleleder, viceskoleleder og fire pædagogiske ledere hvor du vil blive den femte pædagogiske leder. Skolens administrationsleder indgår ligeledes som en fast del af lederteamet. Du vil blive en del af et nysgerrigt og udviklende arbejdsfællesskab med højt til loftet, hvor vi står sammen om at løse den komplekse ledelsesopgave på skolen. Vi skaber rum til både ledelsesfaglige og fagfaglige drøftelser og udvikling.

 

Vi søger en ledelseskollega, der vil bidrage til skolens fortsatte udvikling både strategisk og i det daglige arbejde på skolen. Du vil dermed skulle beskæftige dig med;

 • Generel skoleudvikling af en skole i vækst
 • Ledelse tæt på herunder faglig ledelse og stærkere læringsfællesskaber
 • Udvikling af attraktive arbejdspladser og social kapital
 • Pædagogisk udvikling af tilbuddet til børn med udviklingsforstyrrelser
 • Ledelse af medarbejderteams herunder TUS og MUS
 • Sikring af teamets kompetencer og plan for uddannelse
 • Leder af arbejdsmiljøgruppen i din afdeling
 • Opgaver på tværs af hele skolen

Langagerskolen er for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. Langagerskolen er en folkeskole, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Vi har i samarbejde med forældrene til opgave at forberede eleverne på fremtiden, og vi skal give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I samspil med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund.

 

Undervisningen og aktiviteterne på Langagerskolen er tilrettelagt ud fra pragmatisk og evidensbaseret brug af forskellige pædagogiske metoder. Tilgangen tager afsæt i struktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Langagerskolens metoder bygger på en kognitiv forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.

 

Konsulentteamet på Langagerskolen
Langagerskolen har eget konsulentteam, som varetager opgaver internt og eksternt. Konsulentteamet består af psykologer og pædagogiske vejledere med lærer- eller pædagogfaglig baggrund.
Mere konkret består konsulentteamets interne arbejde primært i at yde rådgivning, vejledning, sparring og supervision til de pædagogiske medarbejdere i forhold til at understøtte den bedst mulige læring for eleverne og ligeledes at varetage dele af det pædagogiske personales kompetenceudvikling. Desuden bidrager konsulentteamet til psykologisk testning/udredning, pædagogisk udredning, og til samarbejde med hjemmene, ligesom der kan være tale om afgrænsede samtaleforløb med eleverne.

 

Eksternt arbejder konsulentteamet med samme typer af opgaver bl.a. for VISO, på folkeskoler, specialinstitutioner, uddannelsesinstitutioner. Desuden afholdes der oplæg på nationale og internationale konferencer.

 

Langagerskolens hovedopgave er at arbejde med den enkelte elevs udviklingspotentiale, særligt med fokus på;

 • Trivsel at skabe rammer, der styrker elevens trivsel
 • Skolefaglig læring at styrke elevens faglige kvalifikationer
 • Socialfaglig læring at styrke elevens sociale kompetencer
 • Livsstrategier at udvikle elevens selvstændighed med henblik på størst mulig indflydelse på eget liv og aktiv deltagelse i samfundet

Vi anser ASF og ADHD som udviklingsforstyrrelser, hvorfor Langagerskolens referenceramme tager udgangspunkt i neuropsykologien og udviklingspsykologien. Ydermere tager referencerammen udgangspunkt i aspekter af sundhedspsykologien i forhold til begreber som stress og coping samt fokus på individets livskvalitet.

Endvidere henter vi viden og pædagogiske strategier fra bl.a. TEACCH, Studio III og Atlass, f.eks. med elementer som;

 • Visualiseret og struktureret specialpædagogisk tilgang med afsæt i elevens forudsætninger
 • Low arousal
 • Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

Ansættelse sker efter overenskomst med tiltrædelse 1. august 2022. Løn forhandles med udgangspunkt i løntrin 46 plus eventuelt kvalifikations- og funktionstillæg.

 

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jens Frostholm på telefon 86287355 / 20648315 for nærmere oplysninger.

 

Du er naturligvis også velkommen til at aflægge Langagerskolen et besøg. Kontakt venligst skolen for nærmere aftale. Du kan læse mere om skolen på www.langangerskolen.aarhus.dk          

 

Ansøgningen skal være Langagerskolen i hænde elektronisk senest den 30. maj kl. 08:00.

 

Der afholdes 1. samtalerunde tirsdag den 7. juni 2022 og 2. samtalerunde mandag den 20. juni 2022. Der deltager en konsulent fra MBUs HR og Organisation i samtalerne. Der vil blive gennemført færdigheds- og personlighedstest mellem 1. og 2. samtale, testene vil blive afholdt den 9. eller 10. juni 2022.

 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

 

Læse mere om:
God ledelse i Børn og Unge: https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/ledelse/

Stærkere læringsfællesskaber: https://detvigoer.aarhus.dk/staerkere-laeringsfaellesskaber/

Handicappolitikken: Aarhus en god by for alle
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles om du er leder eller medarbejder håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Tlf
86 28 73 55
Kontaktperson
Jens Frostholm
Tlf
86 28 73 55
Adresse
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Danmark
Praktisk information
Oprettet
11-05-2022
Udløber
29-05-2022
Kviknummer
LJA-83600392
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed