Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lillevang Skole søger en lærer eller pædagog, der brænder for at arbejde med social- og specialpædagogiske indsatser i skolen

Allerød Kommune

Allerød, Storkøbenhavn

Indrykket
31-08-2021
Kontakt
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf
48100322
Kontakt
Tue Bach Andersen eller Anna Sandell
Tlf
51 15 74 75 eller 61 12 58 65
Poppelvej 1A
3450 Allerød
Danmark
Praktisk information
Oprettet
31-08-2021
Udløber
30-09-2021
Kviknummer
LJA-82592213
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Øvrige Job

Vi søger en ny kollega med konkret erfaring inden for specialpædagogiske og socialpædagogiske indsatser for børn og familier i udsatte positioner. Du kan være lærer- eller pædagoguddannet eller have anden relevant uddannelsesbaggrund. Du vil primært arbejde med familier med børn på 0. - 5. årgang. Stillingen er på fuld tid med ansættelse pr. 1. november 2021.
 
I Allerød Kommune har vi på en af kommunens andre skoler - Blovstrød Skole - de sidste to år arbejdet med en fokuseret indsats for børn med specialpædagogiske og socialpædagogiske behov. Målet har været at fastholde en større andel af børnene i almenområdet. Indsatsen har været en stor succes, idet man på Blovstrød Skole er lykkedes med at sikre trivsel, læring og udvikling for børn og familier, hvor barnet tidligere ville være i målgruppe for et dagbehandlingstilbud.
 
På baggrund af de gode resultater på Blovstrød Skole er indsatsen udvidet til alle Allerød Kommunes almene folkeskoler.
 
Hvem er vi?
Lillevang Skole er en skole, der har fokus på fællesskabet som ramme for personlig og faglig udvikling. Vi er en del af netværket af rettighedsskoler i Danmark under UNICEF. Det betyder blandt andet, at vi i skolens hverdag vægter den demokratiske dannelse og ønsker at bidrage til en forbedring af klodens fremtid og arbejder strategisk med FNs verdensmål og børnekonventionen som en del af skolens hverdag.
 
Skolen har samlet set ca. 900 elever på det almene område og ca. 100 elever, der går i forskellige gruppeordninger. Skolen består af to afdelinger med 0. - 5. klasse på Afdeling Skovvang og 6. - 9. klasse på Afdeling Lillerød. På Afdeling Skovvang går der 550 elever fordelt med 475 på det almene område og 75 i centerklasser, specialklasser eller modtageklasser. Om eftermiddagen er der et rigt fritidsliv i skolens forskellige SFO-afdelinger. På Afdeling Lillerød går der ca. 350 elever, heraf 11 elever i specialklasse.

Skolen er således en mangfoldig skole med både stor almenafdeling og en centerafdeling, som er et integreret skoletilbud for elever med bevægelseshandicap og ofte medfølgende indlæringsvanskeligheder. Hertil kommer specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt en modtageklasse.

På Lillevang Skole er vi stolte af vores mangfoldighed og ser det som en styrke i opgaven med at ruste børneme menneskeligt og fagligt til fremtiden.
 
Vores børne- og læringssyn er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Vi tror på, at alle tre kompetenceformer er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i.

På afdelingen er der er højt til loftet og humor er en del af hverdagen. Skolens lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteams, og i den kommende periode har vi en fælles opgave med at få elementerne i kommunes børne- og læringssyn og skolens visioner integreret i det daglige arbejde.
 
Du kan læse om Allerød Kommunes børne- og læringssyn her:

Inkluderende dagbehandling på almenskolen er et led i Allerød Kommunens samlede strategi for at udmønte kommunens børne- og læringssyn, hvor vi ønsker at skabe de bedst mulige inkluderende rammer for at flest mulige børn forbliver i deres nærmiljø og er i trivsel, læring og udvikling.
 
Allerød Kommune er en velfungerende arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence og jobudvikling og ikke mindst og medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave at skabe værdi for borgerne.
 
Om stillingen
Du har ansvaret for at udvikle, koordinere og udføre udviklingsstøttende indsatser for børn med problematikker af adfærdsmæssig, følelsesmæssig og social art. Indsatserne skal ses som en bred indsats det vil sige støtte i skole og SFO, gruppeindsatser, individuelle forløb, indsatser i familien med mere.

Du skal desuden vejlede lærere og pædagoger og indgå i skolernes ressourcecenter og vil indgå i et tæt samarbejde med ressourceteam, PPR, medarbejdere, forældre og ledelse.

Du vil blive ansat på Lillevang Skole med primær tilknytning til afdeling Skovvang. Koordineringen af opgaverne vil ske i et tæt samarbejde mellem dig og skoleledelsen. Du vil endvidere indgå i et netværk med de øvrige inkluderende dagbehandlingspersoner på de øvrige skoler for at sikre vidensdeling, sparring og en fællesudvikling af indsatsen på tværs af skolerne i hele kommunen.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet lærer/pædagog med erfaring og videreuddannelse inden for special- og socialpædagogik. Derudover ønsker vi en lærer/pædagog der:
  

  • er fokuseret på at skabe trivsel og udvikling for børn
  • kan indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde for at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag
  • har special- og socialpædagogisk indsigt/erfaring og kan skabe struktur
  • har erfaring med inklusions- og relationsarbejde
  • har erfaring med observationer og supervision
  • har erfaringer med at vejlede og rådgive kolleger i inkluderende indsatser
  • kan arbejde struktureret og systemisk
  • er ansvarsbevidst, stabil, fleksibel og interesseret i faglig udvikling
  • kan formulere sig skriftligt.

Du har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i børn og unges ressourcer og arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses i og forstås ud fra den sociale sammenhæng, barnet indgår i.
 
Du er robust og har god gennemslagskraft blandt dine kolleger og de fælleskaber, du ellers indgår i. Du arbejder tillidsbaseret og anerkendende sammen med børnene, medarbejderne og  forældrene.

Vil du vide mere
Kan du kontakte afdeling Skovvangs daglige Leder Anna Sandell på 61 12 58 65 eller distriktsskoleleder Tue Bach Andersen på 51 15 74 75.
 
Ansættelsesproces og -vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst.


Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og dit uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 30. september 2021.

Vi forventer at afholde samtaler 6. oktober 2021.

Vi indhenter referencer, straffeoplysninger og børneattest forud for ansættelse.


Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har over 25.500 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf
48100322
Kontaktperson
Tue Bach Andersen eller Anna Sandell
Tlf
51 15 74 75 eller 61 12 58 65
Adresse
Poppelvej 1A
3450 Allerød
Danmark
Praktisk information
Oprettet
31-08-2021
Udløber
30-09-2021
Kviknummer
LJA-82592213
Jobtype
Fuldtid
Fag
Øvrige Job
Beliggenhed