Del
Gem annonce

Leder med ansvar for folkeskolerne og forebyggende indsatser

Halsnæs Kommune

Halsnæs, Nordsjælland

Indrykket
10-09-2021
Kontakt
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
Frederiksværk Skole
3300 Frederiksværk
Kontakt
Mads Ingvardsen
Tlf
23492723
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-09-2021
Udløber
26-09-2021
Kviknummer
LJA-82642909
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Folkeskolen som det naturlige førstevalg for alle i Halsnæs Kommune.

Vi ønsker i Halsnæs Kommune, at folkeskolen er det naturlige førstevalg hvis denne ambition skal lykkes i årene fremover, så kræver det fokus på de centrale opgaver i folkeskolen som, er at efterleve folkeskolens formålsparagraf, hvor almen dannelse, kreativitet, boglighed, demokratiforståelse og innovation er en samlebetegnelse for den faglighed folkeskolen skal levere. Vi er rigtig godt på vej, men der er stadig flere steder, hvor vi kan blive bedre.


Arbejdsfelt, opgaver og organisering

Arbejdsfelt

I Halsnæs Kommune er ambitionen, at lave en folkeskole der favner bredt og har et stort fokus på folkeskolens formålsparagraf. Efter en årrække med forsøg på at efterleve intentionerne i folkeskolereformen fra 2014, er der nu behov for en re-fokusering af folkeskolerne. Vi har startet denne re-fokusering med at få lavet en god lokalaftale med Danmarks Lærerforening, og næste skridt er sammen med skolelederne og folkeskolens interessenter at udvikle folkeskolen, så fokus er på det grundlæggende i formålsparagraffen og på selve undervisningens indhold og rammesætning. Denne rammesætning skal ske i tæt dialog med skolelederne, de ansatte og de faglige organisationer, så vi sikrer en fortsat udvikling af folkeskolerne. I løbet af efteråret 2021 igangsættes et større praksisudviklingsprojekt på folkeskolerne et projekt som er skabt i samarbejde DLF. Indgangsvinklen i projektet er udvikling af undervisningen gennem kollegasparring. En vigtig opgave er at få implementeret projektet yderligere.

Som I mange andre kommuner ser vi i Halsnæs Kommune en stigning i antal børn med diagnoser. Denne stigning gør, at der er et behov for en stærkere styring af området. Det betyder blandt andet, at vi i stigende grad skal etablere lokale specialundervisningstilbud og have et øget fokus på mellemformerne og den supplerende undervisning. I Halsnæs Kommune har vi derudover en ambition om at fastholde så mange børn som muligt på det almene område. Vi ser en stor samfundsmæssig udfordring i, at alt for mange børn bliver fastholdt i specialtilbud og tidligt ryger ud af det ordinære uddannelsessystem. Vi ser et stort menneskeligt såvel som økonomisk - potentiale i at lave om på dette. Det er således ambitionen, at vi samtidigt styrker ledelsen af det samlede specialundervisningsområde, hvor faglighed og økonomi skal hænge sammen.

At folkeskolen bliver det naturlige førstevalg skal således forstås bredt, da opgaven for folkeskolen i Halsnæs Kommune er at efterleve folkeskolens formålsparagraf og at langt størstedelen af distriktets børn går på distriktets folkeskole.

Til at stå i spidsen for denne opgave oprettes en ny stilling som leder af folkeskolerne.

Opgaver

Lederen af skoleområdet står for at lede skolelederne på kommunes fem folkeskoler og lederen af Unge- kulturcenteret herunder lede en styrkelse af den supplerende undervisning (mellemformerne). Halsnæs Kommune har også en enkelt specialskole (Lillebjerg Skole) denne ledes af lederen af inklusion og tværfagligt samarbejde.

Ud over at stå for den daglige ledelse er en af lederens vigtigste opgaver, som fremhævet i ovenstående, at stå i spidsen for opgaven med at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg.
For at lykkedes med denne ambition er det afgørende at systemerne arbejder sammen. Systemerne i denne sammenhæng skal tolkes bredt som indeholdende organisationen, økonomien, pædagogikken og lederne og medarbejderne i området. Det kræver et stort fælles fokus med en høj grad af inddragelse af alle samarbejdspartnere på tværs af organisationen.

Lederen skal således støtte folkeskolerne i en udviklingsproces med fokus på samarbejdskultur, børnesyn og kompetenceudvikling. 

Organisering

Lederen med ansvar for folkeskolerne refererer til chefen for området, Mads Kjær Ingvardsen.

Lederen har fast kontor i et kontorfællesskab med staben på rådhuset, men det er forventningen, at lederen er meget synlig på folkeskolerne, hvorfor der må forventes meget mødeaktivitet andre steder end på rådhuset.

BUL (Børn, Unge og Læring) består af 7 skoler, 11 dagtilbud og dagplejen.
I Halsnæs Kommune er skolerne selvstændige enheder med et stort ledelsesrum til at drive folkeskolerne ud fra de generelle rammer byrådet udstikker.   

I BUL (Børn, Unge og Læring) er vi otte konsulenter, hvoraf fire primært har administrative funktioner. Derudover er der en chefkonsulent og en leder af inklusion og tværfagligt samarbejde.


Os som arbejdsplads

Vores samarbejdskultur er kendetegnet ved, at vi har en uformel omgangstone og et stærkt ønske om at udvikle velfærden.

Via linket kan du tilgå ledelsesgrundlaget i Halsnæs Kommune: Ledelsesgrundlag i Halsnæs Kommune.

Af ledelsesgrundlaget fremgår Redelighed, Helhed og Mulighed som centrale ord. Nedenstående er et uddrag fra ledelsesgrundlaget:

Som ledere i Halsnæs Kommune ved vi, at høj faglighed er fundamentet for høj driftssikkerhed og for at levere det politisk besluttede serviceniveau. Derfor handler vi med politisk tæft, og vi tør styrke fagligheden og basere opgaveløsningen på erfaringer og viden om faglig evidens. Vi ved også, at kvaliteten i opgaveløsningen kan løftes af, at den daglige drift udfordres og udvikles ligesom vi ved, at forskellige fagligheder nogle gange kan komme til at spænde ben for en sammenhængende opgaveløsning. Derfor tør vi som ledere anerkende, at forskellige fagligheder har forskellige løsninger på det samme problem. Vi tør anerkende, at vi sammen finder den bedste løsning sammen med borgeren eller virksomheden, når vi går nye veje med hjælp fra vores fælles faglige værktøjskasse.


Personprofil

Lederen skal have en stor forståelse for skoleområdet og en solid ledelsesmæssig ballast. Vi søger en leder som kan formå at bygge videre på ønsket om at udvikle folkeskolen i tæt samarbejde med interessenterne på området og ikke mindst sammen med den øvrige stab i BUL.

Lederen har sandsynligvis flere års ledelseserfaring fra skoleområdet med i rygsækken og brænder for både ledelse af ledere og for faglig ledelse. Lederen kender lovgivningen på området og forstår at navigere i en dilemmafyldt kontekst med mange interessenter med mange meninger og med mange følelser.

Lederen har tidligere leveret overbevisende resultater som leder med fokus på inddragelse og interessenthåndtering. Uddannelsesmæssigt skal lederen have en lang eller mellemlang uddannelse kombineret med en lederuddannelse.


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021.
Løn efter kvalifikationer og individuel forhandling.


Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af repræsentanter for skole og dagtilbud.
Ansøgningsfristen udløber søndag den 26 september.

Der er planlagt to samtalerunder: Første samtale finder sted 4. oktober og anden samtale 11. oktober, hvor kandidaterne skal løse en case. Herudover vil der være et testforløb for de kandidater, der går videre til anden samtale.

Der indhentes referencer på den kandidat, der indstilles til ansættelse. Denne kandidat skal fremsende tilfredsstillende straffeattest inden tiltrædelsen.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Mads Ingvardsen tlf.nr. 2349 2723.


Om Halsnæs Kommune

Helhedstænkning og tværgående løsninger er vigtige for os i Halsnæs Kommune. Derfor er vi organiseret som en koncern vi tænker som koncern, både i det daglige arbejde, og når vi sparrer med og udfordrer hinanden. Koncernledelsen er et vigtigt fundament for vores organisation. Den skal sikre, at hele kommunen bevæger sig i én fælles retning og holder fokus på at skabe sammenhængende og tværgående løsninger til gavn for borgerne. Når vi tænker og arbejder som koncern, er vi hurtige til at omstille os til at imødekomme fremtidige udfordringer og udnytte nye potentialer. Her kan du læse vores tanker om at være Fælles om Fremtiden.

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
Frederiksværk Skole
3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Mads Ingvardsen
Tlf
23492723
Adresse
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-09-2021
Udløber
26-09-2021
Kviknummer
LJA-82642909
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed
Gem annonce