Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Leder af uddannelsesvejledning i Køge Kommune

Køge Kommune

Køge, Midtsjælland

Indrykket
19-05-2020
Kontakt
Køge Kommune
Skoleafdelingen
Torvet 1
4600 Køge
Kontakt
Søren Thorborg 
Tlf
20463790/24437772
Skoleafdelingen
4600 Køge
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2020
Udløber
08-06-2020
Kviknummer
LJA-80296729
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Vi søger en ny leder af uddannelsesvejledningen i Køge Kommunes nye ungeindsats, Ungecentrum, per 1. august 2020.

Køge Kommune har et stærkt fokus på unge og uddannelse. Vejledningsindsatsen er en del af den nyetablerede ungeindsats, Ungecentrum, der består af medarbejdere fra Familieafdelingen (+ 14 år), Ungecenteret (Jobcenteret 18 30 år) og Vejledningsindsatsen (UUV Ungdommens UddannelsesVejledning 7. klasse til 30 år).


Lederen af uddannelsesvejledningen indgår i den fælles ledelsesgruppe i Ungecentrum, hvor den tværgående ungeindsats er i fokus. Vejledningsindsatsen er helt central i ungeindsatsen, fordi den både indgår som forebyggende men også kan sætte paletten af muligheder i spil for de unge, som har lidt længere til uddannelse og job. Uddannelse og job er målet for ungeindsatsen, og det kick-startes med vejledning.

Vi vil gerne have dig med på holdet, hvis du kan nikke ja til nedenstående

 • Du har viden om og erfaring med unge, vejledning og uddannelse.

 • Du kan stå i spidsen for en flok kompetente uddannelsesvejledere, praktikvejledere, en mentor og en kontaktperson.

 • Du vil være en aktiv igangsætter og medspiller i at sikre en tværfaglig sammenhængende indsats for unge.

 • Du kan balancere drift og udvikling og formår at arbejde såvel projekt- som udviklingsorienteret.

 • Du trives godt med netværk og ledelse på distancen.

 • Du har skarpe kommunikations- og formidlingsevner.

 • Du har enten erfaring med ledelse og personaleledelse eller har ledelsesambitioner og -potentiale.

 • Du kan styre UUVs økonomi, vejledningsplatform og har måske erfaring med udarbejdelse af ledelsesinformation.


 

Job- og personprofil for Leder af uddannelsesvejledningen (UUV) i Køge Kommune

 

Vores leder siden UUV Køge Bugts etablering i 2004 har meddelt, at han går på pension med udgangen af oktober 2020, så derfor er vi på udkig efter en ny.

 

Vi søger en leder til UUV med opstart 1. august 2020, således at der er mulighed for overlap med den afgående leder, der fra 1.8. 31.10 overgår som konsulent i Ungecentrum.

 

Ledelsesopgaven

Lederen af UUV har ledelse af ca. 20 medarbejdere, som både løser opgaver tæt på lederen og på distancen. UUV har fået opgaven omkring drift af en erhvervsklasse. Erhvervsklassen er under opbygning, med den nuværende leder af UUV som igangsætter. Der påregnes ansat ca. 2 medarbejdere og 12 elever i 8. klasse og 12 elever i 9. klasse, som undervises i fagene dansk, matematik og engelsk i Erhvervsklassen. Målet for eleverne i Erhvervsklassen er fastholdelse i skolegangen i en kombination af skole i 2 dage, praktik i 2 dage og en 5. fælles dag med fokus på den sociale udvikling.

 

Ud af de ca. 20 medarbejdere i UUV er 4 praktikvejledere, som er tilknyttet UUVPraktikpladsen, som arbejder med at give unge mulighed for en praktisk vej til uddannelse. Se mere på uuvpraktikpladsen.dk

 

Lederen af vejledningsindsatsen ansættes med reference til skolechefen i Køge Kommune og indgår i det daglige i ledelsesgruppen i Ungecentrum.

Jobprofil

Om ledelse af UUV indad, udad og opad:

Indad

 • Strategisk ledelse ift. kommunale, regionale og nationale udviklingstendenser.

 • Faglig ledelse af ca. 20 vejledere og en erhvervsklasse.

 • Kvalitetssikring medarbejdernes opgaveløsning såvel individuelt, i teams og tværfagligt.

 • Kontinuerlig udvikling og nytænkning af vejledningsopgaven.

 • Sikre medarbejdernes fortsatte kompetenceudvikling.

 • Holde sig opdateret mht. nye love og regler med betydning for UUV samt sikre rettidig implementering i UUVs opgaveløsning.

 • Koordinere vejledningsfaglige aktiviteter på både grundskole-, special- og ungeområdet.

 • Ansvar for UUVs IT-systemer.

 • Løbende udvikling af UUV vejlernes undervisning i folkeskolens 7 emnefag Uddannelse og Job, som udgør 36 lektioner i folkeskolens almene 7. 9. klasse.

  Opad

 • Ansvar for udarbejdelse af relevant ledelsesinformation til kommunale forvaltninger samt evaluering og tilpasning af vejledningsindsatsen.

 • Resultatmåling og statistik af effekten af UUVs arbejde.

 • Ansvar for UUVs økonomi, herunder økonomistyring, afrapportering til Ungecentrums fælles ledelse og skolechefen/ Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

  Udad

 • At UUV fremstår som en synlig organisation for samarbejdspartnere og unge og deres forældre, så de kender UUV og Ungecentrums virke og vejledningsmulighed fra 7. klasse til det 30 år.

 • Tage initiativ til i Ungecentrums samarbejdsorganisation at indgå i tæt samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsråd, kommunale forvaltninger og andre UUer /KUIer i nærområdet.

 • Sparring for kommunale chefer og direktører ift. uddannelses- og vejledningsområdet ofte gennem Ungecentrums fælles leder.

 • Indgå i udviklings- og projektarbejde.

   

  Personprofil

  Lederen af UUV er med til at skabe resultater i Ungecentrum, og lederens personlige kompetencer er meget vigtige for os. Lederen af UUV skal være et markant fyrtårn på sit ansvarsområde.

   

  Det betyder, at vi søger

 • en person med et engageret væsen, højt energiniveau og godt drive.

 • en stærk profil med stor interesse for unge, uddannelse og vejledning.

 • en leder, som enten har erfaring med faglig/personaleledelse, eller som har potentiale.

 • en leder, som har gode kommunikative kompetencer - både mundtlig og skriftligt.

 • en strategisk tænkende leder med fokus på resultater for fællesskabet.

 • en leder med analytiske kompetencer.

 • en leder med evne til at skabe tillid omkring sig ved at vise tillid til andre, med stærke kompetencer for delegation og evne til at sætte andres kompetencer i spil.

 • en leder med personlige kompetencer ift. at navigere op, ned og ud i organisationen.

 • en leder med et nyttigt professionelt netværk, som aktivt kan sættes i spil ift. UUV

   

  Ungecentrum den sammenhængende kommunale ungeindsats

  I forbindelse med den nye lovgivning om den kommunale sammenhængende ungeindsats og den forberedende grunduddannelse (FGU) er der i Køge Kommune etableret en fælles ungeindsats, Ungecentrum, per d. 1. august 2019 i et samarbejde mellem Familieafdelingen (+14 år), Ungecenteret (jobcenterindsatsen 18 30 år) og UUV vejledningsindsatsen (7. kl. til 30 år).

  Ungecentrum arbejder efter nedenstående tre lokalpolitiske kriterier:

   

 • Èn indgang: Uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesindsatsen for unge og familieindsatsen for 14 til 23-årige samles på én matrikel.

 • Helhed og sammenhæng: Ledelse og medarbejdere samarbejder på tværs og med de unge om at realisere uddannelsesplanerne. De unge skal opleve sammenhængende og effektiv indsats på tværs af lovgivninger, fagområder og budgetter.

 • De unges perspektiv: Indsatsen skal tage udgangspunkt i de unges evner, ønsker og hele deres livssituation. Indsatsen skal tilrettelægges så det giver mening for den unge.

Ungecentrum har været i gang i knap et år, men vi er allerede kommet et stykke af vejen ved at flytte ind i samme hus, opstart af arbejdet med relationel kapacitet og én indgang hvor alle fagligheder er tilgængelige og hvor udgangspunktet er den unge.

Køge Kommune har et stærkt fokus på unge og uddannelse, og udvikling af CAMPUS Køge. Vejledningen er hovedaktør i forhold til at holde fokus på uddannelse - både for unge og for samarbejdspartnere. Lederen af UUV er en central leder, som både leder de daglige kerneopgaver i UUV og strategisk i forhold til unge og uddannelse i Køge Kommune. Dette kræver en stærk kommunikation og relations opbygning med såvel skoleledere, uddannelsesledere, rektorer etc.

 

Vejledningen

UUV er en velfungerende vejledningsorganisation med kompetente, erfarne og fagligt opdaterede vejledere. UUV består af kompetente og rutinerede medarbejdere, som har forventning om at have en leder med faglig viden omkring unge, uddannelse og vejledning. En leder som på en og samme tid er inddragende og tydelig. Det er afgørende, at UUV hele tiden er opdateret på de nyeste metoder indenfor vejledning og viden om, hvad der virker. UUV spiller en vigtig rolle ift. at understøtte unge i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. For nogle unge er målet et arbejde på fuld tid eller en ansættelse på særlige vilkår. Målet er, at alle unge får en plads på arbejdsmarkedet.

 

Den nye leder skal fagligt kunne stå i spidsen for vejlederne og for de interne og eksterne samarbejdsrelationer.

 

Information om UUV, UUVPraktikpladsen og Ungecentrum www.uuv.dk., http://www.uuvpraktikpladsen.dk og www.ungecentrum.dk

 

Ansættelse

                                                            

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020.

Samtale efter følgende plan. 

1. samtalerunde finder sted den 11. juni og ansøgere, som går videre til 2. samtalerunde vil blive testet.

2. samtalerunde finder sted den 25. juni 2020.

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte: leder af Ungecentrum Christel Jørgensen mobil: 2879 2764 eller skolechef Søren Thorborg mobil: 2046 3790.

 

Søg stillingen vi link

Læs mere om Køge Kommunes på www.koege.dk.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu
Job i virksomheden
Virksomhedsinformation
Køge Kommune
Skoleafdelingen
Torvet 1
4600 Køge
Kontaktperson
Søren Thorborg 
Tlf
20463790/24437772
Adresse
Skoleafdelingen
4600 Køge
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2020
Udløber
08-06-2020
Kviknummer
LJA-80296729
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed