Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Langagerskolen i Aarhus Kommune søger en faglig stærk og nærværende pædagogisk leder

Langagerskolen

Aarhus, Østjylland

Indrykket
15-09-2022
Kontakt
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Tlf
86 28 73 55
Kontakt
Jens Frostholm
Tlf
86 28 73 55
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Danmark
Praktisk information
Oprettet
15-09-2022
Udløber
03-10-2022
Kviknummer
LJA-84033704
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Motiveres du af at gøre en forskel for det enkelte barn, og har du lyst til at lede en gruppe fagligt dygtige medarbejdere, er her en oplagt mulighed. Da en af vores lederkollegaer har søgt nye udfordringer, ser vi frem til at byde velkommen til en skole, hvor udvikling og samskabelse går hånd-i-hånd med hjælpsomhed og godt humør.

Om skolen
Langagerskolen er for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. Langagerskolen er en folkeskole, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Vi har i samarbejde med forældrene til opgave at forberede eleverne på fremtiden, og vi skal give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I samspil med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og aktiviteterne på Langagerskolen er tilrettelagt ud fra pragmatisk og evidensbaseret brug af forskellige pædagogiske metoder. Tilgangen tager afsæt i struktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Langagerskolens metoder bygger på en kognitiv forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.

Konsulentteamet på Langagerskolen
Langagerskolen har eget konsulentteam, som varetager opgaver internt og eksternt. Konsulentteamet består af psykologer og pædagogiske vejledere med lærer- eller pædagogfaglig baggrund.

Mere konkret består konsulentteamets interne arbejde primært i at yde rådgivning, vejledning, sparring og supervision til de pædagogiske medarbejdere i forhold til at understøtte den bedst mulige læring for eleverne og ligeledes at varetage dele af det pædagogiske personales kompetenceudvikling. Desuden bidrager konsulentteamet til psykologisk testning/udredning, pædagogisk udredning, og til samarbejde med hjemmene, ligesom der kan være tale om afgrænsede samtaleforløb med eleverne.

Eksternt arbejder konsulentteamet med samme typer af opgaver bl.a. for VISO, på folkeskoler, specialinstitutioner, uddannelsesinstitutioner. Desuden afholdes der oplæg på nationale og internationale konferencer.

Langagerskolens hovedopgave er at arbejde med den enkelte elevs udviklingspotentiale, særligt med fokus på;

 • Trivsel – at skabe rammer, der styrker elevens trivsel
 • Skolefaglig læring – at styrke elevens faglige kvalifikationer
 • Socialfaglig læring – at styrke elevens sociale kompetencer
 • Livsstrategier – at udvikle elevens selvstændighed med henblik på størst mulig indflydelse på eget liv og aktiv deltagelse i samfundet

Vi anser ASF og ADHD som udviklingsforstyrrelser, hvorfor Langagerskolens referenceramme tager udgangspunkt i neuropsykologien og udviklingspsykologien. Ydermere tager referencerammen udgangspunkt i aspekter af sundhedspsykologien i forhold til begreber som stress og coping samt fokus på individets livskvalitet.

Endvidere henter vi viden og pædagogiske strategier fra bl.a. TEACCH, Studio III og Atlass, f.eks. med elementer som;

 • Visualiseret og struktureret specialpædagogisk tilgang med afsæt i elevens forudsætninger
 • Low arousal
 • Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

Om stillingen
Som pædagogisk leder skal du være med til at skabe et godt grundlag – ud fra Langagerskolens pædagogiske fundament/vision – for elevernes læring og trivsel, på en specialskole præget af mangfoldighed, undervisningsdifferentiering og innovation. 

Som pædagogisk leder skal du være en nærværende sparringspartner og varetage ledelse ”tæt på” med fokus på faglig ledelse, i en dagligdag, hvor tingene går stærkt og kan være udfordrende, men hvor der også er et højt specialiseret og spændende fagligt miljø. Vi søger en ledelseskollega med undervisningsbaggrund og gerne ledelseserfaring, som er tydelig, driftssikker og har lyst til at arbejde helhedsorienteret på en specialskole i vækst.

Skolens ledelsesteam består nu af en skoleleder, viceskoleleder og fem pædagogiske ledere. Skolens administrationsleder indgår ligeledes som en fast del af lederteamet. Du vil blive en del af et nysgerrigt og udviklende arbejdsfællesskab med højt til loftet, hvor vi står sammen om at løse den komplekse ledelsesopgave på skolen. Vi skaber rum til både ledelsesfaglige og fagfaglige drøftelser og udvikling.

Om dig
Vi søger en lederkollega, der vil bidrage til skolens fortsatte udvikling – både strategisk og i det daglige arbejde på skolen. Du vil dermed skulle beskæftige dig med;

 • Generel skoleudvikling af en skole i vækst
 • Ledelse tæt på – herunder faglig ledelse og stærkere læringsfællesskaber
 • Udvikling af attraktive arbejdspladser og social kapital
 • Pædagogisk udvikling af tilbuddet til børn med udviklingsforstyrrelser
 • Ledelse af medarbejderteams – herunder TUS og MUS
 • Sikring af teamets kompetencer og plan for uddannelse
 • Leder af arbejdsmiljøgruppen i din afdeling
 • Opgaver på tværs af hele skolen

Derfor skal du vælge os
Gennem ledelse af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere får du mulighed for at gøre en mærkbar forskel for skolens elever og familier samt sætte dit præg på en skole i rivende vækst.

Samtidig får du mulighed for at dygtiggøre dig inden for ledelse og specialpædagogik gennem målrettede uddannelser, konferencer og netværk.

Løn og ansættelse 
Ansættelse sker efter overenskomst med tiltrædelse 1. december 2022.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen. Der indhentes børneattest samt straffeattest.

Ansøgningen skal være Langagerskolen i hænde elektronisk senest den 3. oktober inden midnat.

Der afholdes 1. samtalerunde tirsdag den 11. oktober 2022 i dagtimerne og 2. samtalerunde torsdag den 27. oktober 2022, ligeledes i dagtimerne. Der deltager en konsulent fra MBU’s HR og Organisation i samtalerne. Der vil blive gennemført intelligens- og personlighedstest mellem 1. og 2. samtale.

Læs om #DetViGør i Børn og Unge:
Dagtilbud: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Skole og fritid: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk)
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk)
Læs mere om os: Langagerskolen

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jens Frostholm på telefon 86287355 / 20648315 for nærmere oplysninger. Du er naturligvis også velkommen til at aflægge Langagerskolen et besøg. Kontakt venligst skolen for nærmere aftale.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

 

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Tlf
86 28 73 55
Kontaktperson
Jens Frostholm
Tlf
86 28 73 55
Adresse
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Danmark
Praktisk information
Oprettet
15-09-2022
Udløber
03-10-2022
Kviknummer
LJA-84033704
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed