Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Distriktsledere til Dagtilbud og Undervisning

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern, Vestjylland

Indrykket
31-08-2020
Kontakt
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Kontakt
Flemming Nielsen
Tlf
24 62 82 76
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Danmark
Praktisk information
Oprettet
31-08-2020
Udløber
24-09-2020
Kviknummer
LJA-80984000
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Den 1. januar 2021 træder en ny organisering i kraft for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing Skjern Kommune. Kommunens dagtilbud og skoler indrettes i tre distrikter. Formålet med den nye organisering er at fremme inklusionsindsatsen på almenområdet og at styrke kvaliteten af de specialiserede tilbud i kommunen. Der henvises i øvrigt til rapporten  Nye veje på det specialiserede område, der blev godkendt af Byrådet den 18. august 2020.

I den forbindelse opslås to nyoprettede stillinger som distriktsledere på almenområdet for skoler og dagtilbud. Stillingerne indeholder dels det overordnede ansvar for skole og dagtilbud inklusive dagpleje indenfor et geografisk afgrænset område og dels et fagligt tværgående ansvar. Der er tale om det tværgående faglige og koordinerende ansvar for enten a) dagplejen eller b) dagtilbudsområdet eller c) skoleområdet.

Dermed skal kandidaterne være rede til at påtage sig dels et ledelsesmæssigt og økonomisk ansvar for tilbuddene indenfor sit geografiske område, og dels et strategisk og fagligt ansvar for et af de tre tværgående områder nævnt ovenfor.

Stillingen som distriktsleder for Distrikt Øst er allerede besat i kombination med det overordnede ansvar for dagplejen.

Der er organisatorisk reference til fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. Der henvises i øvrigt til organiseringen, som kan ses i stillingsdokumentet.

Tjenestested er et relevant sted i distriktet.

Arbejdsopgaver indenfor distriktet
Du har det ledelsesmæssige og overordnede økonomiske ansvar for enhederne indenfor dit distrikt. I kommunen hylder vi decentrale løsninger med respekt for, at vi alle er en del af noget større. Derfor har de enkelte ledere af enhederne et selvstædigt fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar indenfor de udstukne rammer. Din opgave bliver at støtte lederne i deres opgaveløsning og sikre, at politikker og gældende lovgivning implementeres og overholdes. Du forventes naturligvis ligeledes at bidrage til den overordnede strategiske ledelse i områdets ledergruppe. Din opgave bliver med andre ord i høj grad at lede opad og nedad at være et væsentligt bindeled i organisationen.

I forbindelse med organisationsomlægningen skabes en mere dynamisk model for børn og elever i udsatte positioner. Der udlægges potentielt en større del af budgettet for specialiserede indsatser til distrikterne. Du vil blive beslutningstageren i forhold til, hvor disse midler vil skabe de bedste løsninger. Modellen sikrer dig bistand af PPR til at træffe disse afgørelser.

Din tiltrædelse vil ske den 1. december 2020 og frem til den formelle ikrafttrædelse af organisationsmodellen den 1. januar 2021, skal du deltage i det udviklingsarbejde, der skal sikre en dyb og hensigtsmæssig implementering i både dit eget område og på tværs af den samlede organisation. Dermed får du i høj grad indflydelse på dit eget virke såvel som på den tværgående opgaveløsning.

Det forventes, at du vil bruge ca. 80 % af din arbejdsindsats på dette område.

Arbejdsopgaver indenfor det faglige og koordinerende område
For at sikre, at du både arbejder dybt ned i dit distrikt og ledelsesmæssige område, og på tværs af hele området, skal du varetage det strategiske og faglige ansvar for et fagområde. Der er tale om et af følgende områder:
 

 • Dagplejen vi har ca. 130 dagplejere (er allerede besat)
 • Dagtilbudsområdet vi har 29 dagtilbud
 • Skoleområdet vi har 21 folkeskoler
Denne opgave består grundliggende i at sikre, at der er en fælles retning og koordineringen indenfor de nævnte fagområder.

Til at bistå dig med disse opgaver forefindes konsulenter i administrationen.

Det forventes, at du vil bruge ca. 20 % af din arbejdsindsats på dette område.

Funktions- og krav profil
Distriktslederen har det overordnede faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af det pågældende distrikt indenfor Dagtilbud og Undervisning. Dertil er distriktslederen fagligt og koordinerende ansvarligt for ét af følgende tre områder:
 
 • Dagplejen (allerede besat)
 • Dagtilbudsområdet
 • Skoleområdet
Til understøttelse af distriktslederen er der ressourcer i administrationen.

Distriktslederens primære opgaver
 • At gennemføre implementeringen af intentionerne bag Nye veje på det specialiserede område
 • At bære det samlede økonomiske ansvar indenfor eget distrikt
 • At varetage den overordnede ledelse indenfor eget distrikt
 • At støtte lederne indenfor eget distrikt til at lykkes med deres ledelsesområde
 • At sikre implementering af  Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker
 • At lede den overordnede inklusionsindsats indenfor eget område
 • At være økonomisk ansvarlig for de udlagte ressourcer til inklusionsindsatsen.

 Minimumsprofil
Nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring
 • Relevant faglig/pædagogisk uddannelse suppleret med lederuddannelse
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for opbyggelsen og ledelsen af professionelle læringsfællesskaber
 • Anvendelse af relevante data for at sikre faglig progression og trivsel
 • Evner at arbejde strategisk for eget ansvarsområde samt i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt resten af kommunen
 • Kunne sætte relevante mål indenfor distriktet og hele Dagtilbud og Undervisnings område.

Nødvendige personlige kvalifikationer
 • Rollemodel igennem egne handlinger
 • Stort præstationsdrive
 • Ordentlig, nysgerrig, handlingsorienteret og tydelig i sin formidling
 • Evnen til at rejse sig igen eller hurtigt finde en anden vej, når noget mislykkes
 • Evnen til at vokse i og under vanskelige betingelser
 • Evnen til at stimulere og styre mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udvise initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Humoristisk og empatisk personlighed
 • Anerkendende tilgang til børn, forældre, personale og samarbejdspartnere
 • Evner at se andres styrker og perspektiver - og få dem sat i spil.

Ønskelige kvalifikationer og erfaring
 • Gerne erfaring med ledelse gennem ledere
 • Gerne erfaringer med fusioner
 • Gerne flerårig erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Gerne erfaring med projektarbejde
 • Gerne erfaring fra samarbejde med borgere fra alle samfundslag
 
Succeskriterier i løbet af det første år af ansættelsen
 • Du har sikret en implementering af intentionerne i Nye veje på det specialiserede område - eller er godt på vej til det
 • Du har skabt et velfungerende ledelsesteam indenfor distriktet
 • Du er en synlig og praksisnær leder, og du driver den faglige udvikling og økonomiske udvikling i dit eget ledelsesteam
 • Du har klare mål og handlingsplaner for områdets faglige progression og trivsel, og du følger det tæt og nøje
 • Du er rollemodel for både de politiske og administrative beslutninger, og arbejder målrettet for at gennemføre dem inden for dit ansvarsområde
 • Der er opnået frugtbare samarbejdsrelationer med de vigtigste interessenter indenfor og uden for organisationen
 • Du har sat dit positive aftryk i organisationen og er med til at præge Dagtilbud og Undervisnings fortsatte udvikling.
Løn- og ansættelsesvilkår
Distriktslederen er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og har ledelsesmæssig reference til fagchefen for Dagtilbud og Undervisning.
 
Ansættelsen sker med udgangspunkt i en samlet lønpakke på 725.000 kr. excl. pension.
 
Ansættelsesprocedure- og tidsplan:
Ansøgningsfristen er torsdag, den 24. september 2020 kl. 23.59.
 
Ansættelsessamtalerne holdes den 6. oktober 2020 og den 7. oktober 2020 med 2. samtale onsdag, den 21. oktober 2020.
 
Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen send ansøgning under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC/DOCX format.
 
Du skal tydeligt gøre anmærkning om:
 • Hvilket eller hvilke distrikter du ønsker (syd og/eller vest)
 • Hvilket eller hvilke tværgående og faglige områder du ønsker (enten dagtilbudsområdet eller skoleområdet)

Yderligere oplysninger
 Du kan hente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/fagchef Flemming Nielsen på tlf.nr. 24 62 82 76.
 

 
 
 
Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Kontaktperson
Flemming Nielsen
Tlf
24 62 82 76
Adresse
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Danmark
Praktisk information
Oprettet
31-08-2020
Udløber
24-09-2020
Kviknummer
LJA-80984000
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed