Del
Gem annonce

Afdelingsleder til Birkerød Skole

Rudersdal Kommune

Rudersdal, Storkøbenhavn

Indrykket
04-08-2022
Kontakt
Rudersdal Kommune
Gammel Holtevej 2
2950 Vedbæk
Tlf
46110000
Kontakt
Birkerød Skole Heidi Munch Jacobsen
Tlf
46114181
Rudersdal
Danmark
Praktisk information
Oprettet
04-08-2022
Udløber
21-08-2022
Kviknummer
LJA-83898081
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Vil du være med til at skabe en folkeskole, som eleverne ville komme i - selv hvis de kunne lade være? Og drømmer du om at samarbejde med et ledelsesteam på en skole, hvor fremtidens læring er i fokus? Så læs med her

Vi drømmer om at lave en skole, hvor elevernes læring for fremtiden er i fokus og vi er rigtig godt på vej.

Spørger vi vores elever, ønsker de selv at blive så dygtige som de kan, men ønsker også en skoledag, der er bygget op af virkelighedsnær undervisning.

Vi er en skole med fælles sprog for læring og har et fokus for, hvordan teknologi kan udvikle og forbedre vores læringspraksis.

Vi er en folkeskole og dermed en del af et kommunalt fællesskab med fælles vision for elevernes læring og med fælles kommunale mål og pejlemærker.

Om os

Vi er godt i gang med at skabe en stærk læringskultur på Birkerød Skole, som præget af en høj grad af samarbejde og delte kompetencer. Hos os er det ikke blot legalt at være dygtig og dele ud af læring, viden og erfaring - det er forventet som et led i at opbygge fælles forståelse, fælles sprog og fælles praksis i et åbent og positivt læringsmiljø.

Rolle og opgavefordelingen i vores organisation er placeret strategisk på en mangfoldighed af faglige og menneskelige ressourcer, som understøtter, at vi kan agere relativt agilt i forhold til såvel vores kapacitetsopbygning, som den omskiftelighed, vi befinder os i som et vilkår.

Skolens organisation hviler på en række principper:

 • professionelle lærende fællesskaber
 • høj grad af personligt ansvar hos den enkelte
 • højt niveau af tillid mellem ledelse og medarbejdere
 • kontrol er minimal - dialog er hyppig
 • skarpt fokus på fælles udvikling og læring

Vores skole opererer på et fundament af respekt, tillid og kompetence, hvor medarbejderne involveres i både strategiske og operationelle beslutninger, og forventes at bidrage til udvikling af skolens praksis. Ledelsesopgaver distribueres, og vi oplever at en stor del af vores ledelsestid er fokuseret på motivering, coaching og sparring - løsning af konflikter, samt opløsning af blokeringer i vores medarbejderes evne til at lykkes.

Om opgaven

Som ny afdelingsleder for vores mellemtrin skal du medvirke til at orkestrere det komplementære samspil mellem at skabe en fleksibel og bæredygtig struktur, fremme en fælles lærende kultur og forankre fælles kvalitativ praksis.

Vi forestiller os, at du praktiserer en høj grad af læringsledelse, som vi forstår som systematiske observationer af praksis, samt jævnlige dialoger med dine medarbejdere om indsatser, effekt og resultater, samt kultivering af trivsel og udvikling. Vi forsøger helt generelt at reducere opgaver omkring planlægning, prioritering af arbejdsopgaver, kontrol og opfølgning, og arbejder som ledelse med at opbygge individuel og kollektiv kapacitet hos teamene på alle årgange.

Det er centralt for os, at vi som skoleledelse er tydelige rollemodeller både fagligt og menneskeligt, og at vi igennem vores tydelige lederskab aktiverer PLFets ansvarstagen for egne mål. Vi walker vores talk, og er tæt på i hverdagen.

Som afdelingsleder for vores mellemtrin bliver din centrale opgave naturligvis mangesidet men særligt vigtigt at fremhæve, er opgaven med at styrke elevernes stemme og deres involvering i egen læring parallelt med, at du sammen med din afdeling opbygger en stærk videndeling. Mellemtrinnet skal give eleverne både rødder og vinger, og danne et solidt afsæt for årene i udskolingen. Din opgave bliver dermed at tænke som en brobygger, der skaber pædagogiske sammenhænge og gode overgange for elever i vækst og forandring. Du skal kunne arbejde både samlende og differentieret. Sætte fri og holde fast. Støtte og udfordre. Medvirke og påvirke.

Og så er der det med digitalisering!

Vi er en Apple Lighthouse School og vi er på alle måder optaget af, hvordan den digitale skole ser ud - både i dag og i morgen. Digitalisering af læring kræver mange drøftelser af, hvilke teknologiske praksisser, der løfter skolens faglige fællesskaber, og dette arbejde skal du lede. Du skal være nysgerrig på, hvordan vi som skole skaber bæredygtige møder mellem pædagogiske og digitale aspekter af elevernes læring og trivsel.

Endelig skal du medlede på Rudersdals skolevision, og medvirke til at levere på vores kommunalpolitiske målsætninger omkring læring, sundhed og trivsel for alle elever samt realisering af Rudersdals seks pejlemærker: https://rudersdalskoler.aula.dk/pejlemaerker-skoler-i-rudersdal-kommune

Din profil

Som leder tager du afsæt i elevernes perspektiv. Du er optaget af, hvad der bedst understøtter deres læring og trivsel, og du er nysgerrig på, hvordan de oplever deres skole. I Rudersdal tror vi på, at vores elever forbliver motiverede, når vi ser skolen og undervisningen igennem deres øjne, og når vi skaber læreprocesser med udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger. Vi søger en leder, der ret præcist deler dét mindset med os.

Du er stærk i relationer, som du prioriterer i hverdagen ved at være nærværende, synlig og tilgængelig. For dig er det let at skabe følgeskab, bl.a. fordi du har hjertet på rette sted og er ægte nysgerrig på dine medmennesker. Du har pædagogisk og didaktisk indsigt og erfaring, og du har formentlig en diplomuddannelse i ledelse eller også er du motiveret for at påbegynde den.

Vi tror, at du er lige komfortabel tæt på praksis i sparring med dygtige fagprofessionelle, som i samarbejdet med forældre omkring elevernes trivsel og læring. At du er selvstændig, og bevarer et klart hoved og et lunt hjerte under pres.

Du skal kunne se dig selv i nedenstående karakteristika:

 • hviler i lederrollen har selvindsigt og er nysgerrig på andre mennesker
 • ser ressourcen i medmennesker, og har høje forventninger til både medarbejdere, elever og forældre
 • er tillidsskabende, anerkendende og ærlig, og du skaber et positivt arbejdsmiljø
 • åben og tilgængelig, har humor og et positivt livssyn
 • arbejder systematisk og struktureret med overblik, og følger opgaver til dørs
 • er selvstændig, og bevarer et klart hoved og et lunt hjerte under pres
 • pædagogisk baggrund, og erfaring med pædagogisk ledelse
 • stærkt digitalt fundament

Som ledelse tror vi på, at vi bedst kan lykkes, når vi arbejder kollaborativt. Deler viden. Deler erfaring. Løser i fællesskab.

Vi er et lærende ledelsesfællesskab, og vi opbygger fælles viden gennem arbejdet med elevcentreret ledelse, systematiske indsatser og kortlægning af effekt. Vores opgavefordeling sker ud fra kompetencer og interesser, og vi er alle indstillede på, at opgaver kan skifte hænder i løbet af et skoleår, fordi vi som ledelse både skal være i læring sammen, og fordi vi vil være eksemplariske og stå på tæer sammen med vores medarbejdere.

Og når det går for stærkt, så tager vi tempoet ud af samtalen for vi skal være langtidsholdbare. Sammen.

Derfor skal du vælge os

På Birkerød Skole bliver du en del af en fabelagtig skole med et ambitiøst team af dygtige fagprofessionelle. Skolen er præget af høj faglighed, undersøgende og involverende pædagogisk praksis.

Vores dygtige medarbejdergruppe spiller positivt sammen med os om at skabe resultater og trivsel for skolens ca. 740 dejlige elever, samt deres aktive forældre, der har høje forventninger til skolen, og som udgør en positiv ressource i skolens hverdag. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, humor og kollegialt samvær med cirka 120 imødekommende medarbejdere.

Du bliver desuden en del af Rudersdal Kommunes skolevæsen, hvor vi samarbejder om at skabe landets bedste skoler. Vi videndeler på tværs af skoler, og alle skolernes ledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor vi lærer sammen, og hvor kompetenceudvikling er en naturlig del af vores arbejde.

Ledelsesteamet består af tre afdelingsledere samt vores skoleleder, som samarbejder tæt, godt og tillidsfuldt.

Nysgerrig på jobbet?

Hvis du er nysgerrig på jobbet og kan se dig selv i ovenstående, så kom på besøg hos os til en uformel samtale, før du sender din ansøgning. Ring til skoleleder Heidi Munch Jacobsen på 72 68 41 81.

Du kan læse mere om vores skole på https://birkeroedskole.aula.dk og på www.skole.rudersdal.dk

kan du læse om Rudersdals visioner og mål, samt om de indsatser, som vi er fælles om at realisere i vores skolevæsen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med start snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Vedhæft gerne uddannelsesbeviser o. lign.

Samtaler: Vi afholder 1. samtale den 26. august og 2. samtale den 29. august

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Job i virksomheden
Lignende job

Del dette job

Virksomhedsinformation
Rudersdal Kommune
Gammel Holtevej 2
2950 Vedbæk
Tlf
46110000
Kontaktperson
Birkerød Skole Heidi Munch Jacobsen
Tlf
46114181
Adresse
Rudersdal
Danmark
Praktisk information
Oprettet
04-08-2022
Udløber
21-08-2022
Kviknummer
LJA-83898081
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce