Del
Gem annonce

Administrativ afdelingsleder til Birkerød Skole

Rudersdal Kommune

Rudersdal, Storkøbenhavn

Indrykket
05-08-2022
Kontakt
Rudersdal Kommune
Gammel Holtevej 2
2950 Vedbæk
Tlf
46110000
Kontakt
Birkerød Skole Heidi Munch Jacobsen
Tlf
46114181
Rudersdal
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-08-2022
Udløber
24-08-2022
Kviknummer
LJA-83901705
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse

Vil du være med til at skabe en folkeskole, som eleverne ville komme i - selv hvis de kunne lade være? Og drømmer du om at samarbejde med et ledelsesteam på en skole, hvor fremtidens læring er i fokus? Så læs med her

Vi har fået mulighed for at udvide vores ledelsesteam med en afdelingsleder med fokus på den administrative del.

Vi drømmer om at lave en skole, hvor elevernes læring for fremtiden er i fokus - og vi er rigtig godt på vej.

Spørger vi vores elever, ønsker de selv at blive så dygtige som de kan, men ønsker også en skoledag, der er bygget op af virkelighedsnær undervisning.

Vi er en skole med fælles sprog for læring og har fokus på, hvordan teknologi kan udvikle og forbedre vores læringspraksis.

Vi er en folkeskole, og dermed en del af et kommunalt fællesskab med fælles vision for elevernes læring, og fælles kommunale mål og pejlemærker.

Om os

Vi er godt i gang med at skabe en stærk læringskultur på Birkerød Skole, præget af en høj grad af samarbejde og delte kompetencer. Hos os er det ikke blot legalt at være dygtig og dele ud af læring, viden og erfaring - det er forventet som et led i at opbygge fælles forståelse, fælles sprog og fælles praksis i et åbent og positivt læringsmiljø.

Rolle og opgavefordelingen i vores organisation er placeret strategisk på en mangfoldighed af faglige og menneskelige ressourcer, som understøtter at vi kan agere relativt agilt, i forhold til såvel vores kapacitetsopbygning, som den omskiftelighed, som vi befinder os i som et vilkår.

Skolens organisation hviler på en række principper:

 • professionelle lærende fællesskaber
 • høj grad af personligt ansvar hos den enkelte
 • højt niveau af tillid mellem ledelse og medarbejdere
 • kontrol er minimal - dialog er hyppig
 • skarpt fokus på fælles udvikling og læring

Vores skole opererer på et fundament af respekt, tillid og kompetence, hvor medarbejderne involveres i både strategiske og operationelle beslutninger, og forventes at bidrage til udvikling af skolens praksis. Ledelsesopgaver distribueres, og vi oplever, at en stor del af vores ledelsestid er fokuseret på motivering, coaching og sparring - løsning af konflikter, samt opløsning af blokeringer i vores medarbejderes evne til at lykkes.

Om opgaven

Som ny administrativ afdelingsleder skal du medvirke til at orkestrere det komplementære samspil mellem at skabe en fleksibel og bæredygtig struktur, fremme en fælles lærende kultur og forankre fælles kvalitativ praksis.

Vi forestiller os, at du bliver en central del af arbejdet med den strategiske ressourceanvendelse, samt en central del af den administrative del af skoleårets planlægning.

Vores pædagogisk ledelsesarbejde er centreret omkring vores elevers læring og opgaven med at skabe læreprocesser, der møder eleverne hvor de er.

Som administrativ leder skal du også være optaget af skolens kerneopgave.

Du forstår at administration af skolen ikke alene handler om Trio, Tabulex og Excel, men også om nysgerrighed, nytænkning og forandring af den administrative praksis. Du skal vide, at du som administrativ leder skal være tæt på de pædagogiske beslutninger, hvor du bl.a. bidrager med viden om tallene bag de eventuelle løsninger.

 

Som administrativ leder får du helt konkret ansvaret for:

Budgetlægning og opfølgning

Økonomistyring

Personaleadministration herunder løn, overenskomst og arbejdstidsaftaler

Målinger og evalueringer

Opgaveoversigter

Vikardækning

Teamledelse af teknisk/administrativt personale

Drift af bygninger er service i tæt samarbejde med teknisk serviceleder

Skolens indkøb og leverandøraftaler - herunder it

Ledelse af arbejdsmiljøområdet

Ledelse af it og vores digitale fyrtårne

Ansvar for kantinens økonomi

 

Som Administrativ afdelingsleder bliver din centrale opgave naturligvis mangesidet men særligt vigtigt er at fremhæve, at vi arbejder som et team og du vil aldrig føle, at du står alene med opgaven.

Endelig bliver du en del af Rudersdal kommunes skoleledelsesgruppe, hvor vi samarbejder i fællesskab og i tværgående netværk omkring opgaven og udvikling af vores fælles skolevæsen.

 

Og så er der det med digitalisering!

Vi er en Apple Lighthouse School og vi er på alle måder optaget af, hvordan den digitale skole ser ud - både i dag og i morgen. Digitalisering af læring kræver mange drøftelser af, hvilke teknologiske praksisser, der løfter skolens faglige fællesskaber, og dette arbejde skal du lede sammen med resten af ledelsesteamet.

Du skal være nysgerrig på, hvordan vi som skole skaber bæredygtige møder mellem pædagogiske og digitale aspekter af elevernes læring og trivsel.

Din profil

Som leder tager du afsæt i elevernes perspektiv. Du er optaget af, hvad der bedst understøtter deres læring og trivsel, og du er nysgerrig på, hvordan de oplever deres skole. I Rudersdal tror vi på, at vores elever forbliver motiverede, når vi ser skolen og undervisningen igennem deres øjne, og når vi skaber læreprocesser med udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger. Vi søger en leder, der ret præcist deler dét mindset med os.

Du er stærk i relationer, som du prioriterer i hverdagen ved at være nærværende, synlig og tilgængelig. For dig er det let at skabe følgeskab, bl.a. fordi du har hjertet på rette sted og er ægte nysgerrig på dine medmennesker. Du har, udover administrative kompetencer, også pædagogisk og didaktisk indsigt og erfaring, og du har formentlig en diplomuddannelse i ledelse eller også er du motiveret for at påbegynde den.

Du skal kunne se dig selv i nedenstående karakteristika:

 • hviler i lederrollen har selvindsigt og er nysgerrig på andre mennesker
 • ser ressourcen i medmennesker, og har høje forventninger til både medarbejdere, elever og forældre
 • er tillidsskabende, anerkendende og ærlig, og du skaber et positivt arbejdsmiljø
 • åben og tilgængelig, har humor og et positivt livssyn
 • arbejder systematisk og struktureret med overblik, og følger opgaver til dørs
 • er selvstændig, og bevarer et klart hoved og et lunt hjerte under pres
 • stærkt digitalt fundament

Som ledelse tror vi på, at vi bedst kan lykkes, når vi arbejder kollaborativt. Deler viden. Deler erfaring. Løser i fællesskab.

Vi er et lærende ledelsesfællesskab, og vi opbygger fælles viden gennem arbejdet med elevcentreret ledelse, systematiske indsatser og kortlægning af effekt. Vores opgavefordeling sker ud fra kompetencer og interesser, og vi er alle indstillede på, at opgaver kan skifte hænder i løbet af et skoleår, fordi vi som ledelse både skal være i læring sammen, og fordi vi vil være eksemplariske og stå på tæer sammen med vores medarbejdere.

Og når det går for stærkt, så tager vi tempoet ud af samtalen for vi skal være langtidsholdbare. Sammen.

Derfor skal du vælge os

På Birkerød Skole bliver du en del af en fabelagtig skole med et ambitiøst team af dygtige fagprofessionelle. Skolen er præget af høj faglighed, undersøgende og involverende pædagogisk praksis.

Vores dygtige medarbejdergruppe spiller positivt sammen med os om at skabe resultater og trivsel for skolens ca. 740 dejlige elever, samt deres aktive forældre, der har høje forventninger til skolen, og som udgør en positiv ressource i skolens hverdag. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, humor og kollegialt samvær med cirka 120 imødekommende medarbejdere.

Du bliver desuden en del af Rudersdal Kommunes skolevæsen, hvor vi samarbejder om at skabe landets bedste skoler. Vi videndeler på tværs af skoler, og alle skolernes ledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor vi lærer sammen, og hvor kompetenceudvikling er en naturlig del af vores arbejde.

Ledelsesteamet består af tre afdelingsledere, samt vores skoleleder, som samarbejder tæt, godt og tillidsfuldt.

Nysgerrig på jobbet?

Hvis du er nysgerrig på jobbet og kan se dig selv i ovenstående, så kom på besøg hos os til en uformel samtale før, du sender din ansøgning. Ring til skoleleder Heidi Munch Jacobsen på 72 68 41 81.

Du kan læse mere om vores skole på https://birkeroedskole.aula.dk og på www.skole.rudersdal.dk

kan du læse om Rudersdals visioner og mål samt om de indsatser, som vi er fælles om at realisere i vores skolevæsen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med start snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Vedhæft gerne uddannelsesbeviser o. lign.

Samtaler: Vi afholder 1. samtale den 26. august og 2. samtale den 29. august.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Heidi Munch Jacobsen

Skoleleder

hjo@rudersdal.dk

Tlf.: 46114181

Tlf.: 72684181

Ansøgningsfrist:

24. august 2022

                                                                                                                         

Rudersdal Kommune ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav. Vi har en ambition om at være landets bedste bo-kommune. Vi vil møde kommunens borgere dér, hvor de er, og vi vil gerne finde nye veje sammen.

Tilbage til joblisten

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Job i virksomheden

Del dette job

Virksomhedsinformation
Rudersdal Kommune
Gammel Holtevej 2
2950 Vedbæk
Tlf
46110000
Kontaktperson
Birkerød Skole Heidi Munch Jacobsen
Tlf
46114181
Adresse
Rudersdal
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-08-2022
Udløber
24-08-2022
Kviknummer
LJA-83901705
Jobtype
Fuldtid
Fag
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce