Ny søgning
Region
Fag
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annonce

Det Kgl. Vajsenhus søger en ny forstander


En unik og spændende stilling på en af landets ældste grundskoler.

 

Stillingen som forstander for Det Kgl. Vajsenhus er en unik og spændende stilling på grundskoleområdet og kræver en person, der med ledelsesmæssig tyngde og synlighed, pædagogisk indsigt og økonomisk sans kan lede og udvikle Vajsenhuset med respekt og forståelse for skolens særlige sociale sigte og historie.

 

Det Kgl. Vajsenhus er en af landets ældste grundskoler med knap 300 elever og 42 ansatte. Vajsenhuset tilbyder skolegang for 0.-9. klasse og har eget fritidshjem for 0.-3. klasse.

Skolens formål er at give eleverne en skolegang, der gør dem til livsduelige unge mennesker med alsidig faglig ballast, ansvarsfølelse for fællesskabet, lyst til videre uddannelse og mod på livet.

Det Kgl. Vajsenhus er en fri grundskole, der drives under ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolen driver Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, der udgiver Den Danske Salmebog. Overskuddet fra forlaget går ubeskåret til skolens arbejde.

 

Om skolen

Det Kgl. Vajsenhus blev grundlagt i 1727 af Frederik IV med et særligt socialt sigte. Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, der hviler på kristne værdier.

Det Kgl. Vajsenhus er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen, og skolens øverste ledelse er en direktion, hvis medlemmer beskikkes af Majestæten. Formand for direktionen er kabinetssekretær Henning Fode. Direktionens medlemmer repræsenterer tilsammen viden, kompetencer og netværk inden for uddannelse, pædagogik, socialområdet, økonomi, jura, forlagsdrift og Folkekirken. Forældrene er repræsenteret via formanden for skolens forældreråd.

Forstanderen refererer til direktionen.

Frem til 2016 optog skolen kun elever af enlige forsørgere, og alle elever havde friplads på skolen. I dag står skolen midt i et forandringsprojekt, der fører til, at 75-80% af eleverne betaler skolepenge på normal vis, mens de resterende elever har økonomisk friplads finansieret af overskuddet fra skolens forlag. Forandringsprojektet er fuldt implementeret i august 2026.

 

Med den store andel af fripladser er Vajsenhuset et privat skoletilbud med et socialt mangfoldigt fællesskab. Det ser vi som en grundlæggende værdi og et stort privilegium. Det er skolens mål, at den enkelte elev bliver klædt bedst muligt på til deres valg af videre uddannelse, og vi lægger vægt på, at de mange uddannelsesmuligheder præsenteres ligeværdigt for eleverne.

Skolen har et inkluderende klassemiljø, hvor vi møder børnene ligeværdigt, omsorgsfuldt og anerkendende. Vi bestræber os på at sætte ind med tidlig indsats, når vi bliver opmærksomme på problemstillinger. Vi arbejder både med et internt og eksternt ressourceteam, hvor man kan søge sparring og supervision.

Skolen har til huse i to velholdte bygninger mellem Nørre Farimagsgade og Nansensgade fra hhv. 1875 og 2003.

 

Om jobbet

Forstanderjobbet er alsidigt. Forstanderen skal lede en skole med 24 lærere, et fritidshjem med 10 ansatte, 3 afdelingsledere, en regnskabsfører, en sekretær, samt to vagtmestre.

Ledelsesteamet består af forstanderen og tre afdelingsledere; en for fritidshjemmet, en for 0.-

  1. klasse og en for 4.-9. klasse. Forstanderen har personaleansvaret, det økonomiske ansvar og det overordnede ansvar for skoleudviklingen. Afdelingslederne tager sig af det daglige samarbejde med lærere, pædagoger, klasseteams og forældre, og har også daglig kontakt med børn og klasser.

Forstanderen tegner skolen udadtil og skal være et tydeligt ansigt i forhold til forældre og elever.

Vajsenhusets direktion afholder møde ca. tre gange årligt. Møderne ledes af direktionens formand, men planlægges i samarbejde med forstanderen.

Det Kgl. Vajsenhus har et forældreråd, der fungerer som sparringspartner for ledelsen. Forældrerådet mødes tre gange årligt. Forstanderen er mødeleder og sætter dagsordenen i samarbejde med forældrerådets formand. Forældrerådet har ingen beslutningskompetence.

Forstanderen må på et tidspunkt kunne påtage sig ansvaret for den daglige drift af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med eller indsigt i forretningsdrift og administration. Forlaget drives i samarbejde med Det Danske Bibelselskab, der står for udvikling og produktion af forlagets bøger. I dag varetager skolens regnskabsfører en del af forlagets daglige drift i samarbejde med en ekstern konsulent.

Om medarbejdergruppen

 

Vi har en høj grad af medarbejdertilfredshed på Vajsenhuset og en stabil medarbejderstab. Mange har været ansat i mere end 20 år.

Skolens ansatte er loyale, samarbejdsorienterede, imødekommende, glade for hinanden og glade for at være en del af skolens lange historie om at yde en særlig indsats for det enkelte barn i det store klassefællesskab.

Skolen har en god tradition for et tæt skole/hjem-samarbejde. Vi opfordrer forældrene til at kontakte klasselærerne, hvis de undrer sig, og på samme måde tager teamet omkring en klasse kontakt til forældrene, når noget undrer, bliver svært eller vækker bekymring for et barn.

Pædagoger og lærere arbejder sammen i teams omkring en klasse. Klasselærerrollen er delt mellem dansk- og matematiklæreren.

Løn og vilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Aflønningen sker i intervallet kr. 470.818 til kr. 563.953 (niveau 1. oktober 2023). Hertil kommer muligheden for årligt at forhandle resultatløn eller honorering for særlig indsats på op til kr. 150.695 (niveau 1. oktober 2023). Såvel den faste løn som engangsvederlag er pensionsgivende. For arbejde i forbindelse med ikke-skolemæssige aktiviteter — herunder forlaget — ydes særskilt honorering.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024 eller efter aftale.

 

Nærmere oplysninger om stillingen og skolen kan findes på www.vajsenhuset.dk

 

Der kan endvidere rettes henvendelse til formanden for skolens direktion, kabinetssekretær Henning Fode, tlf. 33402482, mail hefo@vajsenhuset.dk

eller fungerende forstander Henrik Miller, tlf. 33930326, mail hm@vajsenhuset.dk

Ansøgningen stiles til:    Det Kgl. Vajsenhus direktion

Formand, kabinetssekretær Henning Fode

Nr. Farimagsgade 51

1364 København K.

Ansøgningen kan også indsendes pr. mail til: kontor@vajsenhuset.dk Ansøgningsfrist: 12. december 2023.

 🕑 Fuldtid  |  København  |  2023-12-12 14:42:00

Ansøg på e-mail


Del i dit netværk
Virksomhed
Det Kgl. Vajsenhus
Arbejdssted
Nørre Farimagsgade 51,
1364 København

Kviknummer
LJA-742
Fag
Ledelse,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
12-12-2023 14:42Retur til søgning

Annonce

Virksomhed
Det Kgl. Vajsenhus
Arbejdssted
Nørre Farimagsgade 51,
1364 København

Kviknummer
LJA-742
Fag
Ledelse,Øvrige Job
Ansøgningsfrist
12-12-2023 14:42