Ny søgning
Region
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annonce
Lærer til Frejlev Skole - barselsvikar

Frejlev Skole søger en barselsvikar - lærer til indskolingen 

 

Vi søger en barselsvikar på 37 timer pr. uge, som er linjefagsuddannet lærer til vores indskoling og mellemtrin med start d. 2. september 2024. 

 

Frejlev Skole ligger i den sydvestlige del af Aalborg Kommune. Skolen har 552 elever fordelt på 0.-9. kl. Herudover har vi et specialtilbud/fokusklasse ”Diamanten”, som rummer elever med bl.a. AKT-udfordringer og udfordringer ift. autisme.

 

DUS Frejlev Skole er en integreret del af Frejlev Skole. I vores DUS går der 178 børn fordelt på børn fra 0. – 3. klassetrin. I Frejlev Skoles DUSII-tilbud, som er et tilbud for elever på 4., 5. og 6. klassetrin, går der pt. 38 elever.

Personalet på Frejlev Skole omfatter 85 personer fordelt på lærere, pædagoger og servicepersonale.

 

Frejlev Skole er en faglig orienteret skole, som arbejder ud fra et særdeles positivt børnesyn. Relationen er grundstenen i al udvikling på skolen, og den voksne har ansvaret for, at der skabes de bedste muligheder for, at eleverne lærer så meget, de kan - både fagligt og socialt - samtidig med at de trives. I denne sammenhæng bruges ICDP-principperne som et nyttigt og aktivt redskab. I forlængelse af dette er Frejlev Skoles forældre en meget vigtig ressource og samarbejdspartner ind i elevernes og Frejlev Skoles hverdag.

Vi vægter elevernes stemme og skolehjem-samarbejdet meget højt. 

 

Stillingen omhandler: 

Som barselsvikarierende lærer med primært virke i indskolingen (1. – 3. klassetrin) skal du arbejde selvstændigt og i samarbejde med såvel lærere som pædagoger for at skabe et intersubjektivt rum, som er præget af gensidig tillid og tryghed. Du skal kontinuerligt have fokus på elevernes læring og trivsel – både personligt, socialt og fagligt.

 

I undervisningsdelen leder vi efter en person, der kan varetage undervisningsopgaver i fagene: 

Dansk- og klasselærer på 2. årgang, matematik 2. årgang, kristendom, billedkunst og engelsk i indskolingen.

Du skal i undervisningen sammen med dine kolleger støtte eleverne, men det forventes ligeledes, at du med udgangspunkt i dine kompetencer byder ind med planlagte undervisningsforløb. Du skal skabe gode, rolige og trygge rammer samt motivere eleverne til øget læring og trivsel. Det er vigtigt, du er en holdspiller og kan arbejde i tætte relationer i teamet omkring elever såvel som med forældre og eksterne samarbejdspartnere (PPR m.fl.).

 

 

Således forventer vi: 

 • at du er linjefagsuddannet/linjefagskompetent i dansk, matematik, billedkunst, kristendom og engelsk
 • at du kan koble din teoretiske viden til den udlevede praksis
 • at du er relationskompetent, så du formår at indgå i tætte, positive og konstruktive relationer
 • at du har gode kommunikative kompetencer, så din dialog præges af empati, evne til perspektivskifte og professionalisme
 • at du kan være med til at skabe den forudsigelighed og struktur, eleverne behøver
 • at du er fleksibel og omstillingsparat
 • at du er en meget dygtig og robust teamspiller
 • at du på konstruktiv og fremadrettet vis indgår i professionelle relationer med både elever, forældre, kolleger, PPR m.fl. 

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads, som bygger på værdierne glæde, faglighed, respektfællesskab og tillid
 • en spændende og fagligt velfunderet arbejdsplads, hvor du indgår i et team med dygtige, erfarne og engagerede kolleger, som forventer et professionelt og tæt samarbejde med dig
 • en arbejdsplads, hvor medarbejderne med udgangspunkt i en systemisk tænkning kontinuerligt har fokus på refleksion, analyse, mulige hypoteser og problemløsende handleplaner, som efterfølgende evalueres og justeres
 • en arbejdsplads, hvor medarbejderne møder eleverne i et rum præget af anerkendelse
 • en arbejdsplads, som med udgangspunkt i, at relationen er grundstenen i al udvikling, arbejder målrettet ud fra ICDP- principperne
 • en arbejdsplads, hvor medarbejderne med udgangspunkt i en nysgerrig tilgang kontinuerligt bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt forstår og udvikler eleven
 • en arbejdsplads, som arbejder ud fra børnesynet: ”Børn gør det bedste, de kan”
 • en arbejdsplads, hvor ledelsen er aktiv i forbindelse med pædagogisk udvikling, vejledning og sparring
 • en arbejdsplads, hvor du er en betydningsfuld voksen, som kan ”gøre en forskel”, vi er alle opmærksomme på, hvilke spor vi hver dag sætter

 

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes straffe- og børneattest.

 

Løn:

Løn efter gældende overenskomst. Der ydes tillæg efter gældende aftale.

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås hos souschef Evald Lange Rise eller afdelingsleder Morten Højberg - begge træffes på tlf.nr. 99316380.

 

Ansøgningsfrist: 

Ansøgningsfrist fredag den 19. juli 2024.

 

Samtaler:

Der holdes samtaler sidst i juli 2024.Arbejdstid: Dag

Fuldtid

Ansøg her

Retur til søgning

Annonce