Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Svendborg Kommune søger skoleleder til Issø-skolen

Svendborg Kommune

Svendborg, Fyn

Indrykket
28-11-2018
Kontakt
Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7, 1.
5700 Svendborg
Kontakt
Nanna Lohman
Tlf
2965 7640
Centrumpladsen 7, 1.
5700 Svendborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-11-2018
Udløber
05-01-2019
Kviknummer
LJA-68343923
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Svendborg Kommune søger skoleleder til Issø-skolen - Fællesskab, mening og sammenhæng

Vores skoleleder går på pension, og vi søger derfor en ny skoleleder, som vil gå forrest og sætte retning for skolen en leder, som skal være med til at tegne skolens profil i de kommende år og som kan skabe en rød tråd for hele skolen.

Skolens vision

 • En skole med læring af høj kvalitet for alle
 • En skole hvor alle har lyst til at være og har mod på at lære
 • En skole med fokus på fællesskab, dialog, anerkendelse og innovation

På Issø-skolen kan værdierne ses i dagligdagen med eleverne og mærkes blandt medarbejderne. Vi mener det, når vi siger, at vi vil en skole med læring af høj kvalitet for alle, hvor alle har lyst til at være og har mod på at lære.

Derfor skal du have lyst til at være en del af et åbent og tillidsfuldt miljø, hvor initiativer bliver grebet og personalet er positive og imødekommende, når nye ideer opstår. Det aktive omgivende lokalsamfund er tæt på og udviser stor opbakning til skolen. Stort set alle familier i distriktet vælger skolen til, og derfor ønsker vi at bevare vores positive omdømme, og sammen ønsker vi at videreudvikle skolens fælles kultur.

Om skolen

Issø-skolen er placeret i den nordvestlige del af Svendborg Kommune tæt på station, motorvej og natur. Skolen er en matrikelskole beliggende i Kirkeby og Stenstrup - to velfungerende nærsamfund, hvor skolen udgør det naturlige samlingspunkt.

Skolens lærere og pædagoger er organiseret i professionelle læringsfællesskaber (i afdelinger, på årgange, i fag), hvor tillid, ansvar, selvstændighed og pædagogisk råderum vægtes højt. Vi har fokus på faglighed, samarbejde og trivsel.

Vi er en del af Program for Læringsledelse. Det har blandt andet ført til, at der på tværs af skolerne i Svendborg vil være et særligt fokus på relationskompetence i dette skoleår - herunder kompetenceudvikling til alle medarbejdere.

Særlige indsatser hos os

Svendborgprojektet

Som idrætsskole med seks lektioners idræt om ugen fra 0.-6. klasse har vi valgt at prioritere sundhed, kropslig dannelse og prøven i idræt. Derfor har vi som noget helt unikt valgt at fastholde et øget antal idrætslektioner i udskolingen.

Trivsel på skoleskemaet

Der er søsat et ambitiøst projekt, som betyder at trivsel er sat på dagsordenen og på skemaet fra 0.-3. klasse. Projektet er igangsat i et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere for på sigt at øge trivslen på alle årgange.


Grønt flag Grøn skole

Vi arbejder på at blive Grønt Flag certificeret. Det betyder, at vi sætter miljøundervisning og undervisning om bæredygtig udvikling på dagsordenen. Vi arbejder målrettet med at gøre eleverne miljøbevidste og ansvarlige borgere.

Linjefag på Issø-skolen 7.- 9. årgang

På Issø-skolen vælger eleverne linjefag for et år ad gangen. Hvert linjefag er på tre ugentlige timer og der vælges på tværs af årgange mellem disse fire fag:

 1. Kreativ Kommunikation 
 2. Ud i Verden
 3. Natur & Logik,
 4. Sund & Aktiv

   

 • 400 livlige elever
 • 2 spor fra 0.-9. årgang
 • 1 skole 2 matrikler
 • Indskolingen 0.-3. årgang med SFO i Kirkeby
 • Mellemtrin 4.-6. årgang og udskoling 7.-9. årgang er i Stenstrup
 • 50 dygtige og engagerede medarbejdere
 • En interesseret forældrekreds
 • En aktiv og ansvarlig bestyrelse
 • Et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder og to mellemlederoverskuelig
 • Kontoradministration både i Kirkeby og i Stenstrup

Grundet pension er der indenfor en kortere årrække yderligere udskiftning i ledelsesteamet. Det giver muligheden for at sætte præg på kulturen og retningen i ledelsen og på skolen.

 


Vi søger en skoleleder, der:

 • Leder autentisk og med ordentlighed
 • Er samlende, inspirerende, engageret og visionær
 • Har stærke relationskompetencer og en anerkendende tilgang til elever, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere
 • Indgår i skolens ledelsesteam med evne og vilje til at uddelegere opgaver uden at miste overblikket
 • Er synlig og nærværende på skolen blandt børn, medarbejdere og forældre
 • Har ledelseserfaring/-uddannelse og naturligvis lærerbaggrund
 • Er lyttende, empatisk og nysgerrig
 • Har mod til at håndtere konflikter
 • Er reflekterende og handlekraftig
 • Forstår at prioritere og balancere udvikling og vælge det helt rigtige for skolen at sige ja og nej
 • Følger med i lokalområderne og har to fingre på pulsen (én for hver matrikel)
 • Har evne til at sætte og forfølge tydelige strategiske og pædagogiske retninger og mål - sammen med sit personale
 • Er en tydelig personaleleder med blik for den enkelte og for fællesskabet fagligt, personligt, socialt
 • Er dygtig til at kommunikere og mestrer dialog internt og eksternt
 • Kan fastholde og udvikle skolens sammenhængskraft også i forandringsprocesser og under ændrede vilkår
 • Kan indgå konstruktivt og udviklingsorienteret i samarbejde på skolen og i den samlede skoleledergruppe
 • Har økonomisk overblik i en tid, hvor økonomien på skoleområdet har stor opmærksomhed

Skolevæsenet i Svendborg Kommune
I Svendborg Kommune har vi i alt 13 folkeskoler, fordelt på både grundskoler med 0.-6. klasse, skoler med 0.-9. klasse og en ungeskole med 7.-9. klasse samt 10. klassecenter.

I disse år er der et særligt fokus på den inkluderende folkeskole. Det vil sige et skoletilbud, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og arbejder for at fastholde flest mulige elever i almenskolen. Alle børn har ret til undervisning og ret til at udvikle sig i et relationelt fællesskab, som bygger på ligeværd og gensidig respekt for individuelle forskelle i forhold til fysisk fremtræden, social baggrund og udviklingstempo. Du skal som skoleleder arbejde aktivt for at fremme og understøtte denne dagsorden.

Vi er på forkant med skoleudviklingen i Danmark, hvilket blandt andet kommer til udtryk i forskningsbaseret idrætsskoletilbud og et balanceret fokus på læringscentreret undervisning. Svendborg Kommune deltager i Program for Læringsledelse, støttet af A.P. Møllerfonden.
Som skoleleder i Svendborg Kommune inddrages du i udviklingen af skolevæsenet, og vi forventer, at du bidrager aktivt hertil. Der er et tæt forpligtende samarbejde med skolechef, skoleafdelingen og dine skolelederkolleger.

Som leder bliver du tilknyttet et introducerende læringsforløb for nye skoleledere, der har til formål at understøtte dig i tre forhold:

 1. at komme godt i gang med de konkrete ledelsesopgaver på skolen
 2. at få oversat skoleområdets ledelsesgrundlag til konkret ledelsespraksis samt
 3. at facilitere din vej mod at arbejde datainformeret med skoleudvikling


Du tilbydes i den forbindelse sparring med såvel intern som ekstern konsulent.

I Svendborg kan du leve det gode liv; Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har velfungerende landsbyer og hovedbyen, som er en livlig handelsby med en charmerende bymidte. Vi har teatre, museer, et rigt forenings- og maritimt liv.


Svendborg er placeret midt i landet med 30 min. til Odense og 2 timer til både København og Århus.

Kontaktoplysninger
Du opfordres til at aftale besøg på skolen.
Kontakt sekretær Dorte Holm Mortensen for aftale, tlf. 6223 6180
For yderligere oplysninger om denne spændende stilling kan du kontakte skolechef Nanna Lohman, tlf. 2965 7640, viceskoleleder Ole Møller Jensen, mobil: 2041 5389 eller skolebestyrelsesrepræsentant Tanja Kristensen, tlf. 2148 8320

Links

Issø-skolen
Issø-skolens værdiregelsæt

Ledelsesgrundlaget for skoleledelser
Vision for læring og dannelse Svendborg Kommune
Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune
Svendborgprojektet

Program for Læringsledelse

Ansøgningsprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist: 5. januar 2019.

Der forventes afholdt 1. ansættelsessamtale den 11. januar 2019 og 2. ansættelsessamtale den 21. januar 2019 i dagtimerne.
Der indhentes referencer mellem 1. og 2. samtale efter aftale, og der bliver lavet en personlighedsprofil og en case i forbindelse med 2. samtalerunde.

Stillingen forventes besat pr. 1. marts 2019.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker på kontraktvilkår for skoleledere. Forhandling om vilkår sker med Lærernes Centralorganisation. Årslønnen inklusive kontrakttillæg på 15% er på 643.552 kr. eksklusiv pension.

HR indhenter straffeattest og børneattest på ansøger. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling.

 

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu
Lignende job

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Vestermarkskolen, Aars

Den Lille Skole
Virksomhedsinformation
Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7, 1.
5700 Svendborg
Kontaktperson
Nanna Lohman
Tlf
2965 7640
Adresse
Centrumpladsen 7, 1.
5700 Svendborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-11-2018
Udløber
05-01-2019
Kviknummer
LJA-68343923
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed