Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) søger fagligt stærke konsulenter til et rejsende eksperthold

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
19-05-2017
Kontakt
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Kontakt
Jonna Wrigley
Tlf
33 92 61 35
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2017
Udløber
07-06-2017
Kviknummer
LJA-46392293
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Øvrige Job

https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewAdvertisementImage.ashx?AdvertisementId=65209&cid=5001

Vi du være med til at understøtte skoler og institutioner i arbejdet med demokrati, medborgerskab og fællesskab? Og har du indgående kendskab til enten dagtilbud, grundskole, fritidstilbud eller ungdomsuddannelse?

Center for Udgående Kvalitetsarbejde i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) søger fagligt stærke konsulenter til et rejsende eksperthold, som skal varetage og videreudvikle den udgående rådgivning i forbindelse med satspuljeinitiativet Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.  

Om satspuljeinitiativet  

Satspuljeinitiativets overordnede formål er at styrke børn og unges modstandskraft mod forskellige former for ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol. Initiativet fokuserer på den tidlige forebyggelse gennem opbyggende indsatser målrettet alle børn og unge. Opbyggende indsatser har bl.a. fokus på at styrke børn og unges demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, herunder at fremme trivsel og tilhørsforhold til sunde fællesskaber. 

Om opgaverne  

I samarbejde med det øvrige medarbejderteam tilknyttet satspuljeprojektet vil dine primære opgaver være: 

 • at udvikle, planlægge og gennemføre udgående rådgivning, udviklingsforløb og landsdækkende arrangementer med afsæt i viden og forskning om, hvad der virker samt erfaringer fra praksis.  

 • at facilitere og understøtte netværk, videndeling og gensidig inspiration mellem dagtilbud, uddannelsesinstitutioner og kommuner.  

 • at oversætte og formidle viden og konkrete praksiseksempler via skriftlige og mundlige oplæg, praksisrettede artikler mm.  

  Den primære målgruppe for rådgivningen er ledelse, lærere/undervisere og pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud, grundskoler samt fritidstilbud og ungdomsuddannelser. 

  Aktuelt søger vi dygtige praktikere og videnspersoner, der har: 

 • Solid og aktuel praksiserfaring inden for dagtilbud, skole, fritidstilbud eller ungdomsuddannelse.  

 • Erfaring med vejledning, netværksledelse, sparring og rådgivning, gerne vejledning af ledere og/eller medarbejdere i dagtilbud, skole, fritidstilbud eller på en ungdomsuddannelse. 

 • Konkrete erfaringer med opbyggende indsatser, fx som led i tidlig forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol.  

 • Indsigt i og konkrete erfaringer med at arbejde med demokrati, medborgerskab og fællesskab samt valg og rettigheder i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud eller ungdomsuddannelse. 

 • Kompetencer inden for enten forældresamarbejde, kritisk tænkning i fagene, eller dialog om vanskelige emner.  

  Om dig 

  Du er en stærk praktiker og/eller vidensperson inden for arbejdet med demokrati, medborgerskab og social kontrol. Du er enten leder, pædagog, lærer eller underviser på en ungdomsuddannelse eller et relevant efteruddannelsestilbud. Du har konkrete erfaringer med at drive projekter med fokus på demokrati, medborgerskab og styrkelse af fællesskab, fx som vidensperson, SSP-medarbejder, socialrådgiver, skole-hjem-vejleder, trivselsvejleder eller andet. Du kan også have en akademisk baggrund med tilknytning til en vidensproducerende uddannelsesinstitution, hvor du beskæftiger dig med opbyggende indsatser, demokrati, medborgerskab og styrkelse af fællesskab.  

  Vi lægger desuden vægt på, at du: 

 • er analytisk tænkende og systematisk i din tilgang 

 • er struktureret og kan bevare overblikket, også når arbejdstempoet er højt 

 • er i stand til på effektiv vis at tilegne dig ny viden og omsætte denne til konkret praksis 

 • kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale, herunder at du kan præsentere for større fora 

 • kan se de store sammenhænge uden at miste blikket for detaljerne 

 • har gode samarbejdsevner og forstår at indgå i et team 

 • har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation 

  Om Center for Udgående Kvalitetsarbejde  

  I Center for Udgående Kvalitetsarbejde har vi fokus på at understøtte dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser i arbejdet med at skabe høj faglighed og trivsel for alle børn og elever. Center for Udgående Kvalitetsarbejde er organiseret i 11 team og består af ca. 130 medarbejdere. Medarbejderne er primært læringskonsulenter, der rådgiver og understøtter institutionerne i deres arbejde med at løfte faglighed og trivsel og mindske negativ social arv. Som del af satspuljeprojektet vil du blive en del af et fagligt stærkt team af læringskonsulenter, som er tilknyttet Center for Udgående Kvalitetsarbejde samlede korps af læringskonsulenter. 

  Løn- og ansættelsesvilkår 

  Vi forventer, at du starter i jobbet til 1. august 2017. Der er tale om enkelte fuldtidsstillinger, men derudover primært deltidsstillinger, og i denne sammenhæng vil du som udgangspunkt blive tilknyttet Center for Udgående Kvalitetsarbejde gennem en frikøbsaftale mellem din arbejdsgiver og STUK.  

  Du vil blive frikøbt fra din nuværende stilling to til tre dage om ugen (onsdag), torsdag og fredag, mens du bevarer den resterende arbejdstid i din nuværende stilling. Frikøbsperioden vil som udgangspunkt udløbe pr. 30. juni 2020, hvor satspuljeprojektet afsluttes. Der bliver lagt vægt på, at du både sideløbende og efterfølgende kan bruge din erfaring som læringskonsulent til at udvikle din egen institution og/eller kommune, så din nuværende eller kommende arbejdsplads også får gavn af dine kompetencer.  

  Læringskonsulenterne har kontorer i henholdsvis Aarhus, Odense og København. Har du bopæl i Jylland eller på Fyn, har du derfor mulighed for at arbejde i Aarhus eller Odense, når du ikke er på besøg i kommuner og på skoler.  

  Vil du vide mere? 

  Har du spørgsmål om stillingerne er teamleder Jonna Wrigley til at kontakte på 33 92 61 35. 

  Kontorchef Anders Andersen kan ligeledes kontaktes på 41 29 15 30. 

  Du kan også læse mere på www.stukuvm.dk .

  Sådan søger du 

  Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest den 7. juni 2017.

  Der forventes at blive afholdt samtaler i uge 24.  

  I forbindelse med ansættelsessamtalen vil du blive stillet en mindre case-opgave. 

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. 

  Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund. 

  I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Kontaktperson
Jonna Wrigley
Tlf
33 92 61 35
Adresse
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-05-2017
Udløber
07-06-2017
Kviknummer
LJA-46392293
Jobtype
Fuldtid
Fag
Øvrige Job
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan