Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skoleleder til Præstø Skole

Præstø Skole

Vordingborg, Sydsjælland inkl. Møn

Indrykket
22-10-2018
Kontakt
Præstø Skole
Skolevej 15
4720 Præstø
Tlf
55 36 30 30
Kontakt
Søren Kokholm
Tlf
20 21 27 94
Skolevej 15
4720 Præstø
Danmark
Praktisk information
Oprettet
22-10-2018
Udløber
19-11-2018
Kviknummer
LJA-66936471
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Lederjob

Præstø Skole skal have ny skoleleder. Brænder du for at udvikle en stærk lokal folkeskole, og har du høje ambitioner for skolens kerneopgave: elevernes læring, trivsel og dannelse er det dig, vi søger.
Du skal samtidig trives med, at være en synlig leder både på skolen og i forhold til lokalområdet, samt at bidrage til udviklingen af et samlet skolevæsen med høje ambitioner på elevernes vegne.

 
Præstø Skole
Præstø Skole er en 1-3 sporet skole med ca. 460 elever fordelt på 0.-9. årgang og med en skoleklub fra 0.-6. årgang.
Skolen ligger centralt i Præstø By tæt på Præstø Fjord og fremstår ny-renoveret og indbydende.
Skolen ledes af et ledelsesteam, der ud over skolelederen består af en viceskoleleder og en indskolingsleder, som også fungerer som klubkoordinator, samt en administrativ medarbejder. Skolens årlige budget er på ca. 30 mio. kr.

Præstø Skole er klar til at bygge videre på det fundament der er skabt de foregående år, med et øget fokus på elevernes faglige resultater og uddannelsesparathed, på medarbejdernes kompetenceudvikling og på udvikling af skolens professionelle kapital.

Skolen har aktuelt dalende elevtal, bl.a. pga. den demografiske udvikling i området og konkurrencen fra en nærtliggende privatskole. Fremadrettet skal Præstø Skole være et naturligt og attraktivt valg, hvor skolens værdier og målsætninger er tydelige for alle. Der er et skærpet fokus på elevtilgang, inkluderende læringsmiljøer og forbedring af elevernes faglige resultater, set i forhold til det socioøkonomiske grundlag for skolen. Skolen har dygtige og engagerede medarbejdere, som brænder for skolen og dens fortsatte positive udvikling.

Skolebestyrelsen og de ansatte er optaget af skolens store potentiale, ikke mindst som stærk faktor i lokalsamfundet, hvor langt de fleste børn og deres forældre bor tæt på skolen og bakker op om den, bl.a. gennem en meget aktiv forældreforening. Disse elementer skal i høj grad udnyttes i forhold til skolens fremtidige udvikling.

Der venter den nye skoleleder en spændende og udfordrende opgave med at samle og profilere skolen. Der er behov for en skoleleder, der sætter retning for skolens fremtid og som samtidig tager ansvar for sikker drift.

Skolelederens ansvar og opgaver
Skolelederen har det strategiske og overordnede ansvar for hele skolens drift og udvikling. Med afsæt i relevant lovgivning for skoleområdet, god forvaltningsskik og kommunale beslutninger sætter skolelederen retning, organiserer de pædagogiske og administrative ressourcer og sikrer at skolen altid arbejder for at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel og udvikling - fagligt, socialt og personligt.
Det forventes, at du som skoleleder vil indgå i et aktivt og åbent samarbejde med chefen for dagtilbud og skoler og de andre skoleledere i kommunen for derigennem at bidrage til Vordingborg Kommunes samlede skolevæsens udvikling. Skolelederen er bindeleddet mellem forvaltningen og skolens ledelsesteam og skal sikre at de politiske målsætninger omsættes til praksis.

 

Dine førsteprioriteringer i jobbet er følgende

 • At ledelsesteam og medarbejdere forankrer de tiltag der iværksættes på skolen, med et stærkt fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer og elevernes faglige resultater

 • At få flere forældre til at se Præstø Skole som det naturlige valg for deres barns skolegang

 • At tilpasse skolens drift til den givne økonomiske ramme

 • At fremme en kultur hvor hele skolen arbejder som en samlet organisation

Din profil

Som leder motiveres du af at skabe resultater sammen med andre. Du hviler i dig selv, går gerne foran for at sætte mål og retning, men står altid bag dine medarbejdere. Du har erfaring med at lede på en folkeskole eller lignende, hvor du som kommunikerende kraftcenter giver dine medarbejdere noget at brænde for. Du er fagligt opdateret på børns læring og trivsel. Du er udviklingsorienteret, men kender også betydningen af at skabe overblik og stabilisere gennem prioritering og daglig tilstedeværelse.  Du har et inkluderende børne- og læringssyn og mener at alle børn skal gives deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

 

Vi forventer, at du

 

 • er en stærk pædagogisk og faglig leder

 • kan rammesætte og udvikle en inkluderende skolekultur

 • kan sætte retning og være vedholdende

 • kan tage ansvar for administration og økonomistyring

 • har talent for organisationsudvikling

 • gennem dialog og involvering kan samarbejde med skolebestyrelse, forældre samt interessenter i lokalsamfundet

 • er læreruddannet suppleret med relevant efter og videreuddannelse

Desuden er det vigtigt for os, at du
 

 • har en grundlæggende interesse for andre menneskers udvikling og trivsel

 • er en konstruktiv kritisk leder, der tager de nødvendige konflikter

 • kan kommunikere tydeligt i tale, skrift og personligt

 • er medinddragende og delegerende

 • er motiverende og går forrest

 • er idérig og har mod til at gå nye veje

 • kan lede opad og give med- og modspil

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, Vordingborg Kommunes skolevæsen el.lign. skal du ringe til chef for dagtilbud og skoler Søren Kokholm, Vordingborg Kommune på telefon 20 21 27 94.
www.vordingborg.dk findes uddybende informationer og viden om kommunens politikker, organisering og indsats, herunder på skoleområdet.

Rekrutteringsprocessen

Ansøgningsfristen er den 19.november 2018.
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, som finder sted på Præstø skole den 22.november fra kl 15.30.
Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og personligfaglige kompetencer og erfaringer sammenholdt med job- og personprofilen. Bliver du  indkaldt til 1. samtale, får du besked senest den 21.november.
Der anvendes test for de kandidater, som indkaldes til anden samtale, hvor der også anvendes case med forberedelse på dagen. Testforløbet vil sandsynligvis blive fredag den 23.november. 2. samtalerunde finder sted på Præstø Skole den 27.november fra kl 15.30.
Der indhentes reference på den kandidat som er ansættelsesudvalgets første prioritet. Referencen indhentes hos en leder, der har været kandidatens chef, en kollega på linje med kandidaten og en medarbejder. Referencepersoner udvælges af kandidaten og referencer tages kun efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker på kontraktvilkår.    


Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.


Ansøgningsfrist: 19. november 2018

Ansættelsesvilkår: Fastansættelse
Arbejdsstid: Fuldtid


Kontaktperson
:
Søren Kokholm
Chef
20212794

Arbejdssted:
Præstø Skole, Skolevej 15, 4720 Præstø

....................................................................
Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.Telefon 55 36 36 36

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på lærerjob.dk

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Præstø Skole
Skolevej 15
4720 Præstø
Tlf
55 36 30 30
Kontaktperson
Søren Kokholm
Tlf
20 21 27 94
Adresse
Skolevej 15
4720 Præstø
Danmark
Praktisk information
Oprettet
22-10-2018
Udløber
19-11-2018
Kviknummer
LJA-66936471
Jobtype
Fuldtid
Fag
Lederjob
Beliggenhed